Verstand van werkgeverszaken N°9 – deel I – ZZP Wet

De wetgever heeft recentelijk aangegeven dat een deel van de voorgenomen wetswijzigingen voor ZZP’ers moeten worden teruggedraaid. Het gaat hier (vooralsnog) om twee van de drie eerder geopperde wetswijzigingen.

Welke voorgenomen wijzigingen voor ZZP’ers gaan niet door?

Om het verschil tussen een arbeidsovereenkomst (werknemer) enerzijds en een overeenkomst van opdracht (ZZP’er) anderzijds op een duidelijkere manier af te bakenen dan op dit moment het geval is, heeft het kabinet het voornemen gehad om drie wetswijzigingen door te voeren. Dit zijn kort gezegd achtereenvolgens de volgende drie voorgenomen wetswijzigingen:

  1. Een zogeheten webmodule die verduidelijkt of op ZZP-basis kan worden gewerkt
  2. Een minimumtarief van € 16 per uur voor ZZP’ers
  3. Een zelfstandigenverklaring voor ZZP’ers die werkzaam zijn op basis van hogere tarieven

Recentelijk is door het kabinet besloten dat het voorgenomen minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor ZZP’ers niet praktisch uitvoerbaar zijn. Deze maatregelen zorgen naast extra administratieve rompslomp ook voor problemen met de uitvoering en handhaafbaarheid. Deze problemen in de handhaafbaarheid van de ZZP-wet spelen in feite op dit moment nog steeds.

En nu?

De eerste voorgenomen maatregel, namelijk de webmodule die verduidelijkt of op ZZP-basis kan worden gewerkt (ook wel de ‘opdrachtgeversverklaring’ genoemd), blijft in tegenstelling tot het voorgenomen minimumtarief en de zelfstandigenverklaringen dus vooralsnog intact.

De webmodule heeft als doel om aan partijen op voorhand duidelijkheid te geven over de vraag of op ZZP-basis wordt gewerkt. Zodra dit het geval is, bijvoorbeeld als er onder meer sprake is van vrije vervanging en geen gezagsverhouding (typische kenmerken van een arbeidsrelatie met ZZP’ers), dan wordt een opdrachtgeversverklaring verstrekt. Deze verklaring is enigszins vergelijkbaar met de oude ‘VAR’, waarbij op voorhand duidelijkheid wordt gegeven over de vraag of er al dan niet onder meer loonheffing moet worden ingehouden en premies verschuldigd zijn.

In mijn volgende blog ga ik in op de handhaving van de ZZP-wet.

Reageren is niet mogelijk.