Zieke (oud-)werknemers zijn al erg duur. Betaal dus niet teveel!

Zieke (oud-)werknemers kosten werkgevers handenvol geld. Niet alleen tijdens de periode dat u het loon moet doorbetalen, maar juist ook daarna. Sociale zekerheidsuitkeringen kunt u namelijk op uw bord krijgen. Daarnaast kunt u middels hogere premies tien jaar lang opdraaien voor de werknemer die buiten ieders schuld langdurig arbeidsongeschikt is geworden. Dit kan u behoorlijk op kosten jagen.

Alsof dat niet genoeg is, zien we in de praktijk dat werkgevers regelmatig ten onrechte (teveel) betalen. Toch ondernemen weinig werkgevers hier actie tegen. Als gevolg van de ondoorgrondelijke en complexe regelgeving worden beslissingen immers vaak slecht ter kennisgeving aangenomen. Dat is zonde, want het gaat om forse bedragen. Daarom helpen we u met ons nieuwe product ‘Besparing Werkgeverslasten’ om de ziektekosten te verminderen!

Wanneer kunt u mogelijk besparen op de werkgeverslasten?

Dat kan vrijwel altijd! Waarschijnlijk is vorige week nog een blauwe envelop op uw deurmat gevallen. Die verdient de nodige aandacht, want daarin is opgenomen hoeveel premies u voor uw zieke (oud-)werknemers moet betalen. Soms stelt de Belastingdienst de premiepercentages te hoog vast, bijvoorbeeld doordat de eerste ziektedag van een werknemer onterecht binnen het dienstverband is weggelegd. Dergelijke fouten kunnen oplopen tot tien- tot honderdduizenden euro’s. Vandaar dat wij dringend adviseren om de premiebeschikking altijd te (laten) controleren. Hiervoor moet in ieder geval binnen zes weken pro forma bezwaar worden ingediend. Dat kunnen wij voor u doen voor slechts 75 euro, exclusief BTW. Daarna kunnen we kijken wat de (on)mogelijkheden in het geval van uw bedrijf zijn.

Hetzelfde geldt voor uitkeringsbesluiten van het UWV. Leg u daar niet te snel bij neer. Het maken van bezwaar tegen de vaststelling, toekenning of verhaal van een sociale zekerheidsuitkering kan immers de moeite waard zijn. We slagen er regelmatig in om een uitkering waarvoor u (grotendeels) betaalt, zoals een WGA-uitkering, om te laten zetten in een andere uitkering die volledig door het UWV wordt bekostigd. Tussendoor kunt u eveneens om een herbeoordeling van de uitkeringssituatie vragen. Niet geschoten, is altijd mis.

Verder denken we graag met u mee over de (structurele) besparingsmogelijkheden binnen uw onderneming. Zo is het wellicht interessant voor u om eigenrisicodrager WGA te worden. Dit houdt in dat u zelf het risico voor de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw (oud-) werknemers draagt. In plaats van het UWV betaalt u dan de eventuele sociale zekerheidsuitkering en de re-integratiekosten voor uw oud-werknemer. Of u herverzekert het risico dat een van uw personeelsleden langdurig ziek wordt. Daar staat een aanzienlijke premieverlaging tegenover. We kunnen voor u een kosten- en batenanalyse maken en u ondersteunen bij het nemen van uitkeringsbesluiten.

Ten slotte kunt u ook voor vragen over de loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen bij ons terecht. De keuzes die u dan neemt, kunnen tien jaar lang doorwerken. Wist u dat het kan lonen om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer juist te verlengen, zodat deze werknemer uiteindelijk hersteld uit dienst treedt en uw gedifferentieerde premie niet stijgt? We kunnen u alle tips & tricks meegeven.

Laat de post niet op de stapel verdwijnen

Tegen besluiten van het UWV of de Belastingdienst moet doorgaans binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Daarna bent u te laat en staat een besluit meestal vast.

Zijn de zes weken al verstreken? Zelfs dan kan het in sommige gevallen lonen om een herbeoordeling aan te vragen, waarmee u kunt voorkomen dat de kosten van toegekende uitkeringen ten onrechte voor een jarenlange periode voor uw rekening en risico worden gebracht.

Maak een vrijblijvende afspraak!

Wilt u de besparingsmogelijkheden op uw werkgeverslasten ontdekken? Dan nodigen we u graag uit voor een vrijblijvend gesprek. U kunt ook telefonisch  contact met ons opnemen via 0162-453811 of per mail via info@rijppaert-peeters.nl. Vraag in dat geval Vince Vos dan wel een andere advocaat van de vakgroep Arbeidsrecht.

Reageren is niet mogelijk.