“Woonde ik als slachtoffer maar in Amerika”

Als je dan toch, door toedoen van een ander, letsel oploopt, dan kan je dat het beste in Amerika overkomen. Wij horen dat benadeelden met enige regelmaat betogen. Maar is dat wel zo? Zijn de vooruitzichten voor slachtoffers in de Verenigde Staten daadwerkelijk beter dan hier?

De kwaliteit van de zorg, de kosten hiervan en de gemiddelde levensverwachting spreken niet in het voordeel van de VS. Wat dat betreft moet je niet ongezien willen ruilen, zo lijkt mij.

En ook ten aanzien van de mogelijkheden tot het vergoed krijgen van de materiële schade is Amerika niet per definitie gunstiger dan Nederland. Uitgangspunt in ons land is dat de benadeelde zoveel mogelijk dient te worden gebracht in de positie waarin hij zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben verkeerd. Kan de aansprakelijke partij de schade niet (verder) voorkomen en/of beperken en kan hij/zij de schade niet herstellen – op grond van deze ‘verplichtingen’ van de aansprakelijke partij kan voor een benadeelde al veel worden bereikt -, dan dient de toerekenbare schade te worden vergoed. Gedacht kan worden aan vergoedingen voor verlies aan inkomsten, studievertragingen, huishoudelijke hulp, werkzaamheden in en om de woning, gereden kilometers en gemaakte kosten.

Echter, de vergoedingen van immateriële schade – in ieder geval die door rechters worden toegewezen – zijn in de VS wel aanzienlijk hoger dan hier. Met name in de categorie van de ernstigste letselschadezaken zijn de verschillen immens.

Een immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, heeft met name betrekking op geleden pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Weliswaar stijgen de in Nederland toegewezen smartengeldvergoedingen de laatste jaren qua hoogte al enigszins – in 2014 hebben Nederlandse rechters voor het eerst in hun uitspraken aangegeven dat deze vergoedingen verhoogd mogen worden – doch deze vergoedingen blijven ver achter bij de bedragen die in de VS worden toegewezen. En dit laatste zeker indien gekeken wordt naar het topje van de ijsberg, de hoogste toegewezen bedragen; een vergoeding van € 250.000,00 versus een bedrag van ruim 150 miljard dollar. Dit verschil wordt onder andere verklaard doordat in de VS, anders dan in Nederland, ook een punitief element wordt gevoegd aan het smartengeld, zijnde een middel om doelen als bestraffing en afschrikking te bereiken.

Wat betreft de smartengeldvergoedingen is Nederland derhalve beduidend minder gunstig dan Amerika. Daar staat evenwel tegenover dat je feitelijk pas iets aan een schadevergoeding hebt indien je het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk zult ontvangen, bijvoorbeeld doordat de aansprakelijke partij afdoende is verzekerd of de betalingsverplichting door de overheid – zoals in Nederland, onder omstandigheden, na een strafrechtelijke veroordeling – wordt overgenomen.

Al met al is het goed verklaarbaar dat hier met een enigszins jaloerse blik naar de VS wordt gekeken. De vergoedingen van de immateriële schade moeten in Nederland ook echt omhoog, daar zetten wij ons met volle overgave voor in. Maar het is ook weer niet zo dat je er als slachtoffer in Amerika per definitie (financieel) beter vanaf komt – dat kan per geval anders liggen.

Namens Rijppaert & Peeters Advocaten wens ik u via deze weg graag fijne feestdagen en het allerbeste voor 2019 toe.

Reageren is niet mogelijk.