rijppaert peeters logo

Wet arbeidsmarkt in balans

Het arbeidsrecht gaat weer op de schop! Dat zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Op 1 januari 2019 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) grotendeels in werking. Deze nieuwe wetgeving maakt dat voor uw organisatie straks nieuwe regels gelden bij ontslag, flexwerken, WW-premie, payroll enzovoorts. Is uw organisatie al nieuwe wetgeving en dus Wab-proof?

U heeft nog minder dan zes maanden voordat de Wet arbeidsmarkt in balans in werking treedt! Hoogtijd dus voor actie. Uiteraard helpen de arbeidsrechtspecialisten van Rijppaert & Peeters Advocaten u daarbij op weg. Niet alleen met onze Mast&rclasses, maar ook met een verschillende tips en nieuwtjes.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Wij horen het graag! Neem contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Kunt u niet wachten op de Mast&rclass? Ga dan alvast aan de slag met onderstaande tips!

    1. Bespaar tienduizenden euro’s op de transitievergoeding!
    2. Juist nu het ontslagstelsel wordt versoepeld, kunt u met goede dossieropbouw geld besparen!
    3. Nog flexibeler omgaan met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
    4. Maak in 2019 al een afweging over (een voortzetting van) de inzet van oproepkrachten in 2020 e.v.
    5. Payrolling: tijd voor een heroverweging?

Tijdspad

28.05.2019
Wab aangenomen door de Eerste Kamer

20.05.2019
Wab plenair behandeld in de Eerste Kamer

14.05.2019
De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft het eindverslag uitgebracht

07.05.2019
Nader memorie van antwoord (nr. F) verschenen

05.04.2019
Memorie van antwoord (nr. D) verschenen

01.04.2019
Voorlopig verslag (nr. B) verschenen

19.03.2019
Voorbereidend onderzoek door Eerste Kamercommissie voor SZW plaatsgevonden. De commissie streeft (vooralsnog) naar plenaire afronding van de behandeling van de Wab voor de Kamerwisseling in juni 2019.

12.03.2019
Deskundigenbijeenkomst inzake de Wab plaatsgevonden

05.02.2019
Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer

31.01.2019
Wab plenair behandeld in de Tweede Kamer

03.12.2018
Rondetafelgesprek Wab in de vaste commissie voor SZW

07.11.2018
Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

11.10.2018
Raad van State stelt advies vast

05.07.2018
Adviesaanvraag aanhangig bij de Raad van State

29.06.2018
De ministerraad heeft ermee ingestemd om het (concept) wetsvoorstel Wab voor advies naar de Raad van State te sturen

09.04.2018 – 07.05.2018
Internetconsultatie
Klik hier voor de link naar deze consultatie
Klik hier voor de link naar de consultatiereacties

09.04.2018
Concept memorie van toelichting

09.04.2018
Concept wetsvoorstel