Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 juli 2015 zijn enkele onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. De overige onderdelen van de wet treden per 1 januari 2016 in werking (zoals de verplichte girale betaling van het minimumloon en het zorgen voor een transparante loonstrook). Uit de kamerstukken blijkt het doel van de WAS: het versterken van de rechtspositie van werknemers en het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door onderbetaling van werknemers.

Door Mariëlle Wirken

Marielle Wirken

Ketenaansprakelijkheid

Een van de onderdelen van de wet, die per 1 juli 2015 in werking is getreden, is de invoering van een ketenaansprakelijkheid voor loonbetaling.

De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon voor werknemers is kort gezegd van toepassing wanneer in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een (of meer) overeenkomst(en) van opdracht of aanneming van werk. De regeling geldt alleen als de arbeid van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en). De werknemer kan op grond van deze regeling niet alleen zijn (te weinig) betaalde loon vorderen van zijn werkgever, maar in bepaalde gevallen ook van de opdrachtgever(s) in de schakel(s) daarboven.

Aansprakelijkheid voorkomen

Een opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de betaling van loon als hij kan aantonen dat hij er niets aan kon doen dat het loon niet is betaald. Van ondernemingen wordt een proactieve houding verwacht om te verzekeren dat het juiste loon wordt betaald aan werknemers van hun opdrachtnemers.

Tot slot

Met de invoering van de WAS en daarmee onder meer de ketenaansprakelijkheid voor loon is dus in beginsel de hele keten medeverantwoordelijk geworden voor een correcte loonbetaling. De gevolgen kunnen dus fors zijn als u zich niet aan deze regels houdt.

Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld de Wet aanpak schijnconstructies? Ons Legal Team staat voor u klaar.

 

 

Reageren is niet mogelijk.