Wake-up call: u heeft nog tot 1 juli 2018 om een basiscontract te sluiten!

De afgelopen maanden is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ondergesneeuwd door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk zien we daardoor dat veel werkgevers nog niet klaar zijn voor de nieuwe Arbowet, terwijl de Inspectie SZW binnenkort gaat handhaven. Vanaf dat moment riskeert u boetes. Hoog tijd dus voor een wake-up call!

Voorkomen is beter dan genezen

Een jaar geleden trad de vernieuwde Arbowet in werking, waarover mijn collega Lisanne Jansen eerder al blogde. Kort gezegd, richt de aangepaste Arbowet zich op het vergroten van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de rol van de bedrijfsarts. Daarbij staat het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ centraal.

Eén van de belangrijkste veranderingen is de verplichting om over een basiscontract met de arbodienstverlener te beschikken. In deze overeenkomst moeten de werkafspraken op het gebied van preventie en bescherming worden vastgelegd. Onder andere moet hierin zijn omschreven hoe de werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts, die zij nu ook preventief mogen raadplegen. Daarnaast dient het basiscontract de invloed en bewegingsvrijheid van de bedrijfsarts te vergroten. Zo moet de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkplek krijgen. Tevens kan de bedrijfsarts tijd besteden aan het opsporen en diagnosticeren van beroepsziekten.

Geen basiscontract? Dat kan u € 1.500,00 kosten

Hoewel de Arbowet vorig jaar al is gewijzigd, gaat de Inspectie SZW pas per 1 juli 2018 handhaven. Vanaf die datum kan de Inspectie SZW (onaangekondigde) controles uitvoeren, waaraan verplicht moet worden meegewerkt. Daarnaast kan het ontbreken van een (volledig) basiscontract aan het licht komen bij andere onderzoeken van de Inspectie SZW, zoals in geval van een bedrijfsongeval.

Wanneer een overtreding van de Arbowet wordt geconstateerd, legt de Inspectie SZW een sanctie op. Dat kan een waarschuwing zijn, maar ook een boete. Bij het niet-beschikken over een basiscontract kan bijvoorbeeld direct een boete van € 1.500,00 worden opgelegd. Hetzelfde bedrag wordt in rekening gebracht als de werknemers niet worden geattendeerd op het open spreekuur bij de bedrijfsarts. Juist en volledig contracteren is daarom van belang.

Evenmin gaat de bedrijfsarts vrijuit, want aan hem kunnen ook boetes worden opgelegd. De verantwoordelijkheid om aan de Arbowet te voldoen, ligt daarbij in eerste instantie bij de arbodienstverlener zelf. De eventuele schending van de Arbowet kan echter gevolgen hebben voor het verloop en de kwaliteit van het re-integratietraject, waarop u uiteindelijk wordt afgerekend. Zie daarom toe op de naleving van de Arbowet door de bedrijfsarts.

Tips!

Kortom, controleer of u aan de vernieuwde Arbowet voldoet en voorkom zo boetes! Neem daarbij gelijk de volgende 5 tips in acht:

  • wilt u geen nieuw (basis)contract sluiten? Voeg dan een addendum toe aan uw bestaande overeenkomst met de arbodienstverlener;
  • grijp de gelegenheid aan om het contract met uw arbodienstverlener onder de loep te nemen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijk in geval van onjuiste advisering of schending van de Arbowet?;
  • investeer in een goede relatie met de bedrijfsarts of arbodienstverlener. Als gevolg van de verruiming van de bevoegdheden is dat namelijk nóg belangrijker geworden;
  • vergeet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging niet! Zo heeft het medezeggenschapsorgaan per 1 juli 2017 instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker;
  • toch een waarschuwing gekregen van de Inspectie SZW? Maak dan tijdig bezwaar! Dat kan u bij een volgende (vermeende) overtreding een boete besparen.

Wilt u meer weten over de Arbowet? Of heeft u vragen over uw basiscontract? Neem dan contact op met onze vakgroep.

Reageren is niet mogelijk.