Verstand van werkgeverszaken Nº6

Het eigenrisicodragerschap in het kader van een overgang van onderneming

Overstappen van en naar het WGA-eigenrisicodragerschap

Een eigenrisicodrager is voor de eerste tien jaar aansprakelijk voor WGA-uitkeringen van werknemers die op de eerste ziektedag bij hem in dienst zijn geweest. Zodra de eigenrisicodrager ervoor kiest om over te stappen naar het publieke stelsel, dan blijft de eigenrisicodrager desalniettemin verantwoordelijk voor het geval de eerste ziektedag van de werknemer is gelegen voor de einddatum van het eigenrisicodragerschap voor de WGA. De eigenrisicodrager moet dus ook de WGA-uitkering van een (ex-)werknemer blijven betalen tot het einde van de WGA-uitkering of tot het einde van de periode van tien jaar waarin deze uitkering door de werkgever wordt betaald. In de omgekeerde situatie, namelijk een overstap van het publieke stelsel naar het eigenrisicodragerschap, geldt dat deze ‘’staartlasten’’ achter mogen blijven bij het publieke stelsel en met een schone lei mag worden begonnen. Een werkgever dient echter (minimaal) drie jaar in het publieke stelsel te zijn, alvorens de overstap, dan wel terugkeer, naar het eigenrisicodragerschap te maken.

Overgang van onderneming

Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn geldt dat zij bij een overgang van een onderneming ook bedacht dienen te zijn op werknemers die al een WGA-uitkering genieten. Zodra een eigenrisicodragende onderneming dus een andere onderneming overneemt, dan worden daarmee ook de WGA-uitkeringen van werknemers van de overgegane onderneming overgenomen. Sterker nog, ook werknemers die ziek zijn en op het moment van de overname (overgang van onderneming) en nog geen WGA-uitkering ontvangen maar wel later krijgen, vallen onder het eigen risico van de verkrijgende werkgever. Dit eveneens voor een periode van (maximaal) 10 jaar.

Een bijzonderheid doet zich voor indien door de eigenrisicodrager een gedeelte van de onderneming wordt overgenomen en deze onderneming geen eigenrisicodrager is. In dat geval wordt het eigen risico gedeeld door middel van een door de Belastingdienst vastgesteld ‘’overgangspercentage’’. In de praktijk betekent dit dat een aandeel van de totale loonsom van het overgenomen bedrijf dient te worden voldaan. Ditzelfde geldt voor de WGA-uitkeringen van werknemers die juist niet mee worden overgenomen door de eigenrisicodragende werkgever als verkrijgende rechtspersoon, en dat levert in de praktijk uiteraard fronsende wenkbrauwen op.

Conclusie

Mocht u derhalve als eigenrisicodrager voor de WGA een onderneming (gedeeltelijk) overnemen, breng dan tevens ook eerst in kaart hoeveel (ex)-werknemers een WGA-uitkering genieten én hoeveel werknemers op dat moment ziek zijn en mogelijk nog de WGA instromen. Daarnaast is het goed om te weten of de over te nemen onderneming zelf eigenrisicodrager is, dan wel publiek is verzekerd door middel van het gedifferentieerde premiestelsel, omdat de gevolgen in het kader van een overgang van onderneming in dat geval anders zullen zijn.

Mocht u nog vragen hebben over de voor- en nadelen van een eventuele overstap van en/of naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA, dan wel voornemens zijn om een (gedeelte van) een onderneming over te nemen, neem dan met ons kantoor contact op.

Reageren is niet mogelijk.