Verstand van werkgeverszaken N°9 – deel II – ZZP Wet

In mijn vorige blog heb ik aangegeven dat een deel van de voorgenomen wetswijzigingen voor ZZP’ers ongedaan zal worden gemaakt. Het minimumtarief van € 16 per uur en de zelfstandigenverklaring voor ZZP’ers zal niet verder worden uitgewerkt. De webmodule (‘opdrachtgeversverklaring’) gaat vooralsnog wel door. De belangrijke vraag die nog resteert is op welke wijze er (in de tussentijd) zal worden gehandhaafd.

Handhaving ZZP-wetgeving

De webmodule dient door de opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er) volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De uitvoering in de praktijk zal dan ook overeen moeten komen met hetgeen partijen verklaren in de webmodule. Pas als uit de webmodule volgt dat er sprake is van een ZZP-constructie, en partijen hier dus ook in de praktijk uitvoering aan zullen geven, is er zekerheid over de arbeidsrelatie en zullen er geen loonheffingen en/of premies hoeven te worden ingehouden en afgedragen.

De grote vraag is op welke wijze in de praktijk zal worden gehandhaafd. De webmodule zelf bevindt zich in de testfase. Mogelijk dat nog eind dit jaar een pilot zal worden opgezet.

In de tussentijd blijft de huidige ZZP-wet van toepassing. De handhaving ervan is verlengd tot 1 januari 2021. De handhaving is momenteel ‘’versoberd’’, aangezien er alleen zal worden opgetreden tegen kwaadwillenden en/of wanneer opdrachtgevers de aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgen binnen een redelijke termijn. Bij kwaadwillendheid gaat het om gevallen van overduidelijke schijnzelfstandigheid, maar onduidelijk is dus waar dan precies de grens ligt.

Slot

In principe zullen gevallen van (geringe) schijnzelfstandigheid dus tot 1 januari 2021 minder snel worden afgestraft als gevolg van de versoberde handhaving door de Belastingdienst. Dit kan voor ZZP’ers en opdrachtgevers dus mogelijk gunstig uitpakken.

Let op, het uitblijven van handhaving door de Belastingdienst zegt uiteraard nog niets over de arbeidsrechtelijke kwalificatie van de samenwerking. Een ‘’ZZP’er’’ kan bijvoorbeeld in het geval van ziekte zich op het standpunt gaan stellen dat hij recht heeft op loondoorbetaling, omdat hij in feite een werknemer is geweest. Het blijft dus oppassen geblazen en het is dan ook raadzaam om u goed te laten adviseren over welke samenwerkingsvorm het beste aansluit bij uw wensen.

Reageren is niet mogelijk.