Verstand van verhuurderszaken Nº9

Uw huurder geniet ontruimingsbescherming!

Stel u bent verhuurder van bijvoorbeeld een kantoor, reisbureau, bankfiliaal, een non-profit instelling of een speelautomatenhal. Dan bent u verhuurder van zogeheten ‘overige bedrijfsruimte’. Anders dan voor huurders van bedrijfsruimte het geval is, geldt voor huurders van overige bedrijfsruimte geen huurbescherming. Maar wist u dat de huurder wel ontruimingsbescherming geniet?

Artikel 7:230a BW

Voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op ‘overige bedrijfsruimte’ is namelijk artikel 7:230a BW van toepassing. In dit artikel is geregeld dat een huurder, na geconfronteerd te worden met een opzegging door de verhuurder, de rechter kan verzoeken de termijn waarbinnen ontruiming moet plaatsvinden, te verlengen. Dat betekent dat de huurder bij het einde van de huurovereenkomst niet onmiddellijk tot ontruiming hoeft over te gaan.

Alvorens de huurovereenkomst eindigt en de huurder ontruimingsbescherming geniet, moet de verhuurder eerst schriftelijk de ontruiming aanzeggen tegen een tijdstip dat niet mag vallen vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. Een aanzegging tot ontruiming moet de huurder bovendien bereiken om effect te hebben. Om ervan verzekerd te zijn dat dit goed gaat, kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een aanzegging per deurwaardersexploot.

Vervolgens geniet de huurder ontruimingsbescherming gedurende twee maanden na het tijdstip waarop schriftelijke ontruiming is aangezegd. Gedurende deze twee maanden hoeft de huurder dus niet tot ontruiming over te gaan.

De termijn om niet tot ontruiming over te gaan, kan vervolgens worden verlengd door bij de rechter tijdig een verzoek tot verlenging in te dienen. Gedurende deze procedure hoeft de huurder het pand nog steeds niet te verlaten. Daarna is het aan de rechter om de verlenging van de ontruimingstermijn uit te spreken. Gebeurt dat niet, dan dient de huurder het pand te ontruimen. Gebeurt dat wel, dan kan de verlenging slechts worden uitgesproken voor maximaal één jaar. Op verzoek van de huurder kan deze termijn daarna nog twee keer met maximaal een jaar worden verlengd.

Uw huurder geniet niet altijd ontruimingsbescherming

Let wel, wanneer sprake is van een eigen opzegging door de huurder, een instemming van de huurder met de beëindiging van de huurovereenkomst of wanneer de huurder is veroordeeld tot ontruiming wegens niet nakoming van zijn verplichtingen, dan geldt de hiervoor vermelde ontruimingsbescherming niet!

Eens napraten over dit onderwerp of op zoek naar een oplossing? Neem dan contact met ons op.

Reageren is niet mogelijk.