Verstand van verhuurderszaken Nº7

Nieuw ROZ-model Bankgarantie

Regelmatig wordt in huurovereenkomsten voorzien in een door de huurder te stellen bankgarantie, waarvoor een model van de Raad voor de Onroerende Zaken wordt gebruikt.

Inhoud bankgarantie

Bij het ondertekenen van een huurovereenkomst, wordt er vaak van uitgegaan dat de model bankgarantie door de bank verstrekt kan worden. Wat veel huurders en verhuurders echter niet weten, is dat banken over het algemeen niet meer bereid zijn om een bankgarantie te verstrekken op basis van de model bankgarantie van de Raad voor de Onroerende Zaken. Dit heeft te maken met een reeks arresten van de Hoge Raad[1], als gevolg waarvan banken eigen modellen zijn gaan gebruiken, die zowel voor de huurder als voor de verhuurder niet altijd even voordelig zijn. Door het gebruik van een ander dan het overeengekomen model kunnen gecompliceerde situaties ontstaan, als gevolg waarvan de huurder bijvoorbeeld een risico loopt op het betalen van een boete aan de verhuurder.[2]

Nieuw model

Inmiddels heeft de Raad voor de Onroerende Zaken een nieuw model voor de Bankgarantie vastgesteld.

De risico’s die nu gepaard gaan met het overeenkomen van een bankgarantie in een huurovereenkomst, worden door het gebruik van het nieuwe model beperkt. Daarvoor is echter wel nodig dat zowel banken enerzijds, als verhuurder en huurder anderzijds, het nieuwe model gaan gebruiken. Of dat gebeurt is de vraag, nu het niet is gelukt om de nieuwe bankgarantie tot stand te brengen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken. Tussen de Raad voor de Onroerende Zaken en de Nederlandse Vereniging van Banken is uitsluitend overeenstemming bereikt over het gedeelte van de bankgarantie dat ziet op de zogeheten “uitgesloten vorderingen” bij insolventie van de huurder.

Om niet voor onverwachte verassingen te komen staan, zullen vóór het ondertekenen van de huurovereenkomst tussen huurder, verhuurder en de bank goede afspraken over de te verstrekken bankgarantie moeten worden gemaakt. Wordt een huurovereenkomst gesloten zonder dat u weet of de overeengekomen bankgarantie door een bank wordt verstrekt? Bent u zich dan bewust van de gevolgen en maak hier vóór het sluiten van de huurovereenkomst heldere afspraken over.

Het nieuwe model bankgarantie, inclusief handleiding, kunt u vinden op www.roz.nl.

[1] Hoge Raad 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, Hoge Raad 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244 en Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278.

[2] Bijvoorbeeld: Gerechtshof Den Haag 16 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:17.

Reageren is niet mogelijk.