Vernieuwd model huurovereenkomst woonruimte ROZ

Advocaat Marielle Wirken - Rijppaert & Peeters Advocaten Oosterhout

Recent heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)* een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd.

Wat is nieuw in de model huurovereenkomst?

De model huurovereenkomst is op veel punten gewijzigd.

Eén van de belangrijkste wijzigingen houdt verband met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin was bepaald dat contractuele boetes in consumentenovereenkomsten (waarvan sprake is indien woonruimte wordt verhuurd aan een particulier) moeten voldoen aan bepaalde eisen die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Oneerlijke bedingen. Eén van die eisen betreft een maximering van de contractuele boete en die is in de nieuwe model huurovereenkomst opgenomen.

Een andere belangrijke wijziging ziet op de Wet doorstroming huurmarkt, waarvan de wijzigingen in het huurrecht per 1 juli 2016 zijn ingegaan. Deze wet biedt onder meer een verruiming van de mogelijkheden om tot tijdelijke verhuur van woonruimte over te gaan, en daar is in de nieuwe model huurovereenkomst rekening mee gehouden. Daarnaast voorziet het nieuwe model onder meer in de mogelijkheid om te verhuren aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten, promovendi en jongeren onder 28 jaar.

De Algemene Bepalingen

De algemene bepalingen zijn anders ingedeeld en enkele artikelen zijn gewijzigd onder invloed van rechtspraak en privacywetgeving.

Wat opvalt is dat de aanpak van overlast (veroorzaakt door de huurder, door derden of zelfs door huisdieren) voor de verhuurder gemakkelijker wordt gemaakt. Ook is in het nieuwe model bijvoorbeeld expliciet bepaald dat Airbnb niet is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De activiteiten die in strijd zijn met de Opiumwet (zoals de aanwezigheid van een hennepkwekerij,-drogerij of –knipperij), zijn nu ook expliciet verboden.

De nieuwe model huurovereenkomst is te vinden op de website van de ROZ.

Conclusie

De nieuwe model huurovereenkomst woonruimte is absoluut (en zeker vanuit het perspectief van de verhuurder) een verbetering ten opzichte van het vorige model van de ROZ. Let wel op dat het sluiten van een (huur)overeenkomst altijd maatwerk is, waarbij kennis van het huurrecht vereist is.

Laat u zich bij het sluiten van een huurovereenkomst dan ook altijd deugdelijk adviseren. U kunt hiervoor uiteraard terecht bij ons Legal Team.

 

*De ROZ heeft mede als doel juridisch juiste en in de praktijk goed toepasbare model huurcontracten voor woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en de autobox/ parkeerplaats beschikbaar te stellen.

Reageren is niet mogelijk.