Verlies van alimentatie na wangedrag

Overspel en partneralimentatie…..dat is geen gelukkige combinatie. Je vrouw gaat vreemd, er volgt een scheiding en als klap op de vuurpijl kan je ook nog eens een fors bedrag aan partneralimentatie gaan betalen. Met enige regelmaat krijg ik te maken met verbolgen cliënten, die dit buitengewoon onrechtvaardig vinden. Zeer begrijpelijk, maar overspel is op zich geen omstandigheid die leidt tot het verlies van het recht op partneralimentatie. Wat dan wel?

De grondslag voor partneralimentatie is de voortdurende lotsverbondenheid tussen de ex-echtgenoten. Bij de vaststelling van partneralimentatie houdt de rechter rekening met zowel financiële factoren zoals behoefte en draagkracht, als met niet-financiële factoren. Wangedrag of grievend gedrag is een subjectieve niet-financiële factor waarmee de rechter rekening kan houden. Als de rechter van mening is dat door het wangedrag de lotsverbondenheid is verbroken verspeelt de alimentatiegerechtigde (meestal is dat de vrouw) haar recht op alimentatie.

De rechtspraak is zeer casuïstisch, maar in zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat voor een succesvol beroep op grievend gedrag er sprake moet zijn van zeer ernstige misdragingen.

Overspel

In principe zal een beroep op (verzwegen) overspel, ook als dat gedurende een lange periode heeft plaatsgevonden, onvoldoende zijn voor een beëindiging van de partneralimentatie. De reden daarvoor is dat overspel juridisch geen gevolgen heeft. Overspel is geen grond meer voor echtscheiding en is daarnaast sinds 1971 uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt. Ook bestaat binnen een relatie geen opbiechtplicht, zoals de Hoge Raad in 2014 in een overspel-zaak nog eens heeft bevestigd.

Die lotsverbondenheid werd wel als beëindigd beschouwd in een zaak waarbij het overspel ertoe heeft geleid dat de vrouw een kind van deze andere man heeft gekregen en zij haar echtgenoot in de waan heeft gelaten dat het zijn kind was. Dit werd de vrouw zwaar aangerekend en leidde tot beëindiging van de partneralimentatie.

Strafbare feiten

In gevallen waarin sprake was van ernstige strafbare feiten, zoals zware mishandeling, poging tot moord of onnodig injecteren met insuline resulterend in een ziekenhuisopname werd partneralimentatie beëindigd of niet toegekend.

Stalking         

Ook stalking kan soms een reden zijn om de alimentatie te beëindigen. Een vrouw die de man soms wel 190 keer per dag telefonisch lastig viel en daarvoor ook stafrechtelijk veroordeeld was verspeelde haar rechten op alimentatie.

Valse beschuldigingen / Valse aangiften

In 2016 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat de lotsverbondenheid tussen partijen was geëindigd nu de vrouw de kinderen had aangezet valselijk aangifte te doen tegen hun vader wegens mishandeling en zij zelf valse aangifte had gedaan van poging tot moord/doodslag.

In een  zaak die recent nog speelde bij het Hof ’s-Hertogenbosch had de vrouw de man valselijk beschuldigd van onder andere huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik van de kinderen. Ook had de vrouw de werkgever van de man betrokken bij de zaak en valse beschuldigingen geuit over de man. Naar de man is vervolgens een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek ingesteld, waarna hij uiteindelijk buiten vervolging is gesteld omdat er onvoldoende bewijs was. Het Hof achtte de gedragingen van de vrouw dermate grievend dat de alimentatieverplichting beëindigd werd.

Frustreren van omgang

Het ernstig frustreren door de vrouw van de omgang tussen de man en de kinderen heeft in een enkel geval ook geleid tot beëindiging van het recht op alimentatie. Het moet dan gaan om jarenlang tegenwerken van de omgang en stelselmatig negeren van rechterlijke uitspraken en een weigerachtige houding om het conflict met de andere ouder op te lossen.

Conclusie

Hoewel er zeker mogelijkheden zijn om een einde te maken aan de alimentatieplicht, moet er heel wat gebeurd zijn voordat de rechter het recht op partneralimentatie definitief beëindigt. Ook dient bedacht te worden dat een echtscheiding veelal gepaard gaat met de nodige emoties en conflicten en dient wangedrag te worden bezien in het licht van de breuk tussen partijen. Tot slot is de beëindiging van de alimentatieverplichting definitief en onherroepelijk. Ook om deze reden is de rechter terughoudend bij de beoordeling van grievend gedrag.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familierechtelijke vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

Reageren is niet mogelijk.