Verkrijging erfenis: Wat betaal je nu eigenlijk aan erfbelasting?

Grote problemen bij het innen van de erfbelasting bij de Belastingdienst

De schatkist is vorig jaar maar liefst 450 miljoen euro misgelopen als gevolg van problemen bij de Belastingdienst bij het innen van de erf- en schenkingsbelasting. Betalen we met zijn allen nu zoveel erfbelasting?

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaf onlangs tijdens het debat over de Voorjaarsnota aan dat dat de Belastingdienst met grote problemen kampt bij innen van de erfbelasting. Uit een recent artikel van nu.nl blijkt dat de schatkist vorig jaar al zo’n 450 miljoen euro mis is gelopen doordat de Belastingdienst niet in staat blijkt om alle verschuldigde belastingen op erfenissen en schenkingen te innen. Hoewel het voornemen bestond om deze achterstand dit jaar in te lopen, blijkt nu halverwege het jaar dat dit niet gaat lukken. Sterker nog, het gaat nog jaren duren voordat alle problemen die zijn ontstaan opgelost zijn, aldus Minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Wat betalen we nu eigenlijk aan erfbelasting en welke vrijstellingen kennen we?

Iedereen die een erfenis of legaat ontvangt, dient daarover erfbelasting te betalen. Dit met dien verstande dat de erfenis of het legaat uiteraard groter moet zijn de het vrijgestelde bedrag. De verschillende tarieven van de erfbelasting en de vrijstellingen zijn afhankelijk gesteld van de relatie die je als verkrijger hebt tot degene die is overleden.

Voor 2018 gelden de volgende vrijstellingen:

 

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwd samenwoner (onder voorwaarden) € 643.194,00
Kinderen en kleinkinderen € 20.371,00
Zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,00
Ouders € 48.242,00
Overige personen (zoals een broer of  zus) € 2.147,00
Goede doelen (ANBI/SBBI) volledige vrijstelling

 

Is de verkrijging hoger dan de voormelde vrijstellingen dan gelden voor 2018 de volgende tarieven:

– partners en kinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 10% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 20% aan erfbelasting te worden betaald;

– kleinkinderen betalen na aftrek van de vrijstelling 18% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 36% aan erfbelasting te worden betaald;

– Overige personen (zoals een ouder, broer of zus) : betalen na aftrek van de vrijstelling 30% over een bedrag tot € 123.248,00 en over het meerdere dient 40% aan erfbelasting te worden betaald;

Voorbeeld:

U erft van uw ouders een bedrag van € 300.000,00. Na aftrek van de vrijstelling van € 20.371,00 wordt er erfbelasting geheven over een bedrag van € 279.629,00. Over het deel tot € 123.248,00 betaalt u 10% belasting en over het meerdere 20%. In totaal betaalt u als kind van uw ouders aldus een bedrag van (€ 12.324,00 + € 31.276,00) € 43.600,00.

Uiteraard zijn er mogelijkheden om er voor te zorgen dat het te betalen bedrag aan erfbelasting zo laag mogelijk blijft. In mijn volgende blog zal ik hier nader op in gaan. Heeft u nu al vragen? Schroom niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Reageren is niet mogelijk.