Uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven geen invloed meer op bijstandsuitkering

Goed nieuws voor (nabestaanden en naasten van) slachtoffers van geweldsmisdrijven. Sinds de aanpassing van de Regeling Participatiewet van 15 mei 2020 heeft de uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven voortaan (meestal) geen gevolgen meer voor de bijstandsuitkering. Wat is er precies veranderd en waarom?

Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf kan – onder voorwaarden – van het Schadefonds Geweldsmisdrijven een eenmalige uitkering ontvangen indien het slachtoffer ten gevolge van het geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel heeft opgelopen. Ook nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf en naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstig en blijvend lichamelijk en/of psychisch letsel hebben, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering.

De tegemoetkoming bedraagt voor slachtoffers maximaal € 35.000,00. Voor naasten en nabestaanden geldt een vast bedrag van € 5.000,00. Daarnaast kunnen nabestaanden een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de uitvaart en – onder voorwaarden – voor schade die het gevolg is van het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Voorheen kon een tegemoetkoming van het Schadefonds ertoe leiden dat de bijstandsuitkering van de ontvanger werd verminderd of zelfs werd stopgezet. Immers, gemeenten hadden de vrijheid om te beoordelen of zij deze uitkering meerekenden in de zogeheten middelentoets. Gemeenten gingen hier zeer verschillend mee om. Dit had bijvoorbeeld tot gevolg dat de bijstandsuitkering na ontvangst van de tegemoetkoming in de ene gemeente werd stopgezet, terwijl in een andere gemeente deze tegemoetkoming geen invloed had op de bijstandsuitkering.

Met de wijziging van de regeling Participatiewet is aan dit onderscheid een einde gekomen. Voortaan mag de uitkering van het Schadefonds niet meer als vermogen of inkomen worden meegeteld voor de bijstand. Alleen voor nabestaanden die een los bedrag krijgen voor derving van levensonderhoud ligt dit anders. Hiermee wordt namelijk een deel van het inkomensverlies gecompenseerd. De gemeente kan dit zodoende wel rekenen tot vermogen of inkomen.

Bent u slachtoffer, nabestaande of naaste van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos oriënterend gesprek of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur (iedere eerste donderdag van de maand bij onze locatie in Breda, van 18:00 tot 19:00 uur).  Mijn collega’s en ik staan ik u graag te woord.

Reageren is niet mogelijk.