Tip 4: maak in 2019 al een afweging over (een voortzetting van) de inzet van oproepkrachten in 2020 e.v.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt de flexibele inzet van oproepkrachten, dit nog naast het werken met payrollwerknemers, verder aan banden gelegd. Er worden namelijk verschillende wijzigingen doorgevoerd om de verplichte ‘’permanente’’ beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen.

Werkgevers doen er goed aan om hierop reeds in 2019 in te spelen en te beoordelen of zij de werkwijze met betrekking tot de inzet van oproepkrachten dienen aan te passen, dan wel te vervangen voor andere (juridische) mogelijkheden.

Zo moet conform de WAB een oproepkracht minstens vier (4) dagen van tevoren worden opgeroepen. Indien de werkgever vervolgens binnen die vier dagen de oproep terugdraait, dan blijft het recht op loon voor de oproepkracht gehandhaafd. De termijn van vier dagen kan bij CAO worden verkort naar minimaal 24 uur, maar het is afwachten of (toekomstige) CAO’s deze mogelijkheid op meer flexibiliteit voor werkgevers daadwerkelijk zullen gaan benutten.

Bovendien geldt dat een werkgever voor het geval de arbeid niet eenduidig is vastgelegd (denk aan in de praktijk nog steeds veelvuldig gebruikte ‘’nul-urencontracten’’) een aanbod aan de oproepkracht dient te doen als het oproepcontract ten minste 12 maanden (een jaar) heeft geduurd. Dit aanbod moet een vaste arbeidsomvang inhouden, waarbij wordt aangesloten op de gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen periode van 12 maanden. Weigert of vergeet de werkgever dit aanbod te formuleren, dan geldt als uitgangspunt dat de oproepkracht recht heeft op loon over de gemiddelde arbeidsomvang.

Kortom, met name de werkgevers die jarenlang werken met oproepkrachten en/of nul-urencontracten geldt dat zij er goed aan doen om reeds in 2019 een afweging dienen te maken over de voor- en nadelen van een voortzetting van hun huidige werkwijze. Dit om ongewenste verrassingen te voorkomen .Mogelijk dat de werkwijze voor wat betreft het werken met oproepkrachten dient te worden aangepast.

Zo kan er mogelijk ook naar alternatieve opties worden gekeken, zoals het werken met zogeheten bereikbaarheids- en/of consignatiediensten. Zoals het er thans naar uitziet, zullen deze diensten niet onder het begrip van ‘oproepovereenkomst’ worden geschaard, zodat de eerder vermelde verplichtingen op deze samenwerkingsvorm mogelijk niet van toepassing hoeven te zijn.

Reageren is niet mogelijk.