TIJDELIJKE VERLENGING VAN HUURCONTRACTEN?

Minister van Velhoven komt met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. 

Nu kan een tijdelijk huurcontract alleen worden aangezegd of worden omgezet in een vast contract. Dit kan een oplossing bieden voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door de coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Het streven is dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt.

Let op! Wat de spelregels van deze spoedwet precies zullen zijn, is nog niet bekend. Ga dus nog niet tot een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst over, wanneer een omzetting van het huurcontract in onbepaalde tijd mét huurbescherming ongewenst is. Daar zal nu namelijk nog sprake van zijn. Het enige wat u nu kunt doen is de ‘gewone’ spelregels volgen en in overleg treden met de huurder over de ontstane situatie. 

We houden de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten.  

Reageren is niet mogelijk.