Tijdelijke huurcontracten straks eenvoudiger?!

Begin februari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Op het laatste moment is aan dit wetsvoorstel nog toegevoegd dat voortaan voor een periode van twee jaar zelfstandige woonruimte kan worden verhuurd zonder dat de huurder aanspraak kan maken op huurbescherming.

Door Floris Wubbena

wubbena

Tijdelijke huurcontracten

Deze huurcontracten eindigen dus van rechtswege na verloop van de afgesproken termijn. Wel zal de verhuurder vóór de afloop van het contract de huurder schriftelijk moeten informeren over het feit dat het huurcontract op de afgesproken datum eindigt.

De mogelijkheid om op deze wijze te verhuren geldt niet voor verhuur van sociale huurwoningen, behoudens in het geval van een aantal uitzonderingen.

De doelstelling is dat de wet ingaat in juli 2016. Het wetsvoorstel is thans in behandeling bij de Eerste Kamer. Mochten zich hierin weer ontwikkelingen voordoen, dan houden wij u uiteraard op de hoogte.

Reageren is niet mogelijk.