rijppaert peeters logo

Floris is sinds 2000 als advocaat werkzaam bij Rijppaert & Peeters en gespecialiseerd in huurrecht. Tevens is hij werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk en houdt hij zich bezig met privacy en recht.

Als huurrechtspecialist formuleert en beoordeelt Floris onder meer huurovereenkomsten en bemiddelt hij in huurgeschillen. Op arbeidsrechtelijk vlak is hij een gewaardeerd partner van verschillende HR-managers op het gebied van arbeidskwesties.

Daarnaast houdt Floris zich in toenemende mate bezig met privacy en recht, een rechtsgebied dat zich in snel tempo verder ontwikkelt.

Floris heeft als actief lid van Lawrope een uitgebreid en betrouwbaar netwerk (mede)opgebouwd van internationale advocaten om de aanpak van internationale juridische vraagstukken voor onze cliënten te vergemakkelijken.

Hij zal zich altijd inzetten om te onderzoeken waar partijen elkaar kunnen vinden en lukt dat niet, dan kan de cliënt op zijn volledige inzet rekenen in een juridische procedure.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) | Voorzitter VECOO (Vereniging voor eigenaren van commercieel onroerend goed in Oosterhout) | Actief lid Lawrope (internationaal samenwerkingsverband van advocaten) | Meerdere jaren lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten arrondissement Breda | Bestuurslid diverse andere maatschappelijke organisaties

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Floris Wubbena heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Huurrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | wubbena@rijppaert-peeters.nl

Ik voorzie klanten graag snel van deskundig advies en denk daarbij ook ‘out of the box’. 

Nederlandse Orde van Advocaten keurmerk