rijppaert peeters logo

Sinds 2014 is Mariëlle als advocaat werkzaam bij Rijppaert & Peeters Advocaten.

Haar werkzaamheden richten zich vooral op de huurrechtpraktijk. In adviesvragen of conflicten over (ver)huur van winkelruimte, kantoorruimte of woonruimte staat zij particuliere (ver)huurders, vastgoedeigenaren en woningcorporaties bij. Binnen én buiten de rechtszaal.

Daarnaast is Mariëlle werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk. Hierin adviseert en procedeert zij over de meest uiteenlopende kwesties, met name gericht op het individuele arbeidsrecht. Hierbij kunt u denken aan advies over de arbeidsovereenkomst, ontslagzaken en aanverwante onderwerpen.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Aspirant-lid Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA)

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Mariëlle Wirken heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Huurrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | wirken@rijppaert-peeters.nl 

Praktisch, doortastend en juridisch inhoudelijk sterk in iedere zaak.