rijppaert peeters logo

Vince is sinds 2012 op ons kantoor werkzaam. Hij heeft zich volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat zowel werkgevers als werknemers bij. Door zijn ruime kennis van en (proces)ervaring in het arbeidsrecht is Vince een gedreven en geslepen jurist en is hij strategisch sterk. Vince heeft zich binnen de vakgroep Arbeidsrecht nog verder doorontwikkeld en hij is met name een specialist gebleken in ontslagkwesties en alles wat te maken heeft met zieke werknemers.

De voorkeur van Vince gaat in beginsel uit naar een oplossing buiten de rechter om, maar zodra uw wensen daarbij niet worden gehonoreerd, schroomt hij niet te procederen. Hij doet dat op een vakkundige wijze. Naast het adviseren, onderhandelen, sparren en procederen binnen het arbeidsrecht verzorgt Vince met regelmaat en in het kader van permanente educatie Mast&rclasses voor onze relaties van ons kantoor, waarbij hij deze grote werkgevers informeert over actuele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en hen van vele praktische en strategische adviezen voorziet.

Zoals al aangegeven, is een bijzonder specialisme van Vince ‘de zieke werknemer’. Als werkgever of als HR-professional bent u wat dit onderwerp betreft bij hem aan het juiste adres. Hij heeft voor verschillende grote en kleine bedrijven en instellingen al vele kostenbesparingen weten te realiseren door met succes deze werkgevers door de eerste twee jaar ziekte te begeleiden, loonsancties van het UWV te pareren en ook met succes op te komen tegen besluiten van het UWV die leiden tot forse gedifferentieerde premies als gevolg van aan de werkgever toe te rekenen ZW- en WGA-uitkeringen.

Mocht u behoefte hebben aan een betrouwbare, deskundige en uiterst gedreven arbeidsrechtspecialist, dan heeft u aan Vince een uitstekende partner en arbeidsrechtspecialist.

Vince heeft in het voorjaar van 2018 ter verdieping van zijn arbeidsrechtelijke kennis met goed gevolg de Post Academische Leergang Arbeidsrecht gevolgd.

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

Medewerker Rechtswinkel | Bestuurslid van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Vince Vos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | vos@rijppaert-peeters.nl

Met mijn inlevingsvermogen, grondigheid en winnaarsmentaliteit kom ik tot uitstekende resultaten!