rijppaert peeters logo

Robert is sinds 2003 aan ons kantoor verbonden, maar sinds 1996 werkzaam als advocaat. Robert heeft zich gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Tevens treedt hij op als curator in faillissementen en is dus als geen ander in staat relaties te adviseren die in financieel zwaar weer verkeren.

Op het gebied van vastgoedrecht adviseert hij zijn cliënten over onder meer grondtransacties, projectontwikkeling en bouw. De zaken die hij behandelt kenmerken zich veelal door een bepaalde juridisch-financiële complexiteit op voornoemde rechtsgebieden.

Robert is altijd open en realistisch over de juridische mogelijkheden van de voorliggende problematiek, want alleen dan is de kans op een optimale uitkomst van de zaak voor cliënten het grootst.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ) | Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBr-A) | Lid van Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) | Lid van de Bredase Bouwsocieteit “Via Latus”

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Robert Sintnicolaas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

–           Insolventierecht

–           Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | sintnicolaas@rijppaert-peeters.nl

Mijn aanpak van juridische problemen in samenwerking met klanten is vindingrijk, oplossingsgericht en transparant.