rijppaert peeters logo

Dick Schreuder is sinds 1994 aan ons kantoor verbonden. Hij is een zeer ervaren arbeidsrechtspecialist, maar behandelt ook kwesties op het gebied van franchising, sportrecht en ondernemingsrecht. Hij bemiddelt in conflicten als mediator en heeft daarvoor de MfN- en ADR-erkende mediationopleiding gevolgd. Dick kan bogen op veel bestuurservaring en een, mede door zijn Bredase wortels, groot netwerk.

Hij wil zaken graag zonder procedure regelen, maar uitsluitend onder de goede voorwaarden. Mocht dat niet lukken, dan is hij een betrouwbare en gedreven procespartner die mede door zijn overtuigingskracht de uitkomst van een procedure veelal naar zijn hand kan zetten.

Bruggenbouwer

Regelmatig bemiddelt Dick in conflicten van allerlei aard. Hij is bijzonder goed in staat bruggen te bouwen en mensen (weer) tot elkaar te laten komen, ook in conflicten die in eerste instantie als onbemiddelbaar worden beschouwd. Dick wordt door zijn relaties vaak gevraagd mee te denken over beleid, (commerciële) concepten en herinrichtingen van de (interne) organisatie.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) | Bestuurslid Business Club Amref Flying Doctors | Lid Businessclub Amerstreek | Lid Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) | Lid Business Club NAC Breda

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Dick Schreuder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | schreuder@rijppaert-peeters.nl

Ik ben altijd redelijk, maar ik laat niet met me sollen.