rijppaert peeters logo

Florence heeft in januari 2016 haar opleiding HBO-Rechten afgerond. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in het insolventierecht. Tijdens haar studie heeft zij onder andere gewerkt als faillissementsmedewerker op de griffie van de rechtbank Zeeland-West- Brabant, locatie Breda.

Verder heeft zij in het kader van haar afstuderen stage gelopen bij ons kantoor, waarbij zij onderzoek heeft gedaan naar project KEI: de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht.

Na haar studie is Florence direct aan de slag gegaan als juridisch medewerker. Zij ondersteunt de curatoren van ons kantoor bij de (afwikkeling van) faillissementen, en daarnaast is zij werkzaam in de incassopraktijk en in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk.

Naast haar werkzaamheden als juridisch medewerker heeft Florence recentelijk de premaster Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit afgerond, en op dit moment volgt zij de Master Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit.

Contact | schel@rijppaert-peeters.nl

Ik regel alles voor de ondernemer. En snel.