rijppaert peeters logo

Florence heeft in januari 2016 haar opleiding HBO-Rechten afgerond. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in het insolventierecht. Tijdens haar studie heeft zij onder andere gewerkt als faillissementsmedewerker op de griffie van de rechtbank Zeeland-West- Brabant, locatie Breda.

Na haar studie is Florence direct aan de slag gegaan als juridisch medewerker. Zij ondersteunt de curatoren van ons kantoor bij de (afwikkeling van) faillissementen, en daarnaast is zij werkzaam in de incassopraktijk en in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk.

Naast haar werkzaamheden als juridisch medewerker heeft Florence recentelijk de (pre-)master Rechtsgeleerdheid, accent Ondernemingsrecht aan de Open Universiteit afgerond. Inmiddels is zij ook beëdigd tot advocaat. Zij zal zich met name toeleggen op het ondernemings- en insolventierecht.

Contact | schel@rijppaert-peeters.nl

Ik regel alles voor de ondernemer. En snel.