rijppaert peeters logo

Jasper is in 1999 afgestudeerd en sinds 2001 werkzaam als advocaat. Hij is aan ons kantoor verbonden sinds april 2006.

Naast de algemene ondernemingspraktijk houdt Jasper zich met name bezig met vastgoedrecht en bestuursrecht. In het vastgoedrecht behandelt hij vooral zaken op het gebied van het civiele bouwrecht, omgevingsrecht, huurrecht en algemeen onroerend goedrecht.

Door zijn ervaring in het civiele bouwrecht is hij bekend met alle kwesties waar opdrachtgevers en (onder)aannemers in de praktijk tegenaan lopen, zoals aanbesteding, contracteringen, uitvoering en onderhoud. Jasper is gespecialiseerd in zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden, appartementsrechten en burenrecht.

Zijn werkzaamheden in het omgevingsrecht omvatten onder meer: het beoordelen van en procederen inzake nieuwe bestemmingsplannen, adviseren en procederen over vergunningen en bestuursdwang.

Jasper heeft met goed gevolg de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht afgelegd.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Bestuurslid MKB regio Oosterhout | Lid Vereniging voor Bouwrecht |
Lid Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) | Wedstrijdsecretaris M.H.C. Goirle | Lid diverse andere maatschappelijke organisaties

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Jasper de Roo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | roo@rijppaert-peeters.nl

Een betrouwbare, ervaren specialist op het gebied van vastgoed.

Logo Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) logo
Grotius Academie