rijppaert peeters logo

Sinds begin 2009 is Mark van Raak aan ons kantoor verbonden. Mark is letselschade advocaat en voert onze vakgroep Letselschade aan.

Dagelijks adviseert, onderhandelt en procedeert Mark over kwesties ter zake aansprakelijkheid, personenschade en verzekeringsrecht.

Mark’s primaire drijfveer is om slachtoffers met letselschade – die zich veelal in een kwetsbare positie bevinden – te helpen in hun strijd tegen, veelal, de verzekeraar. Met volle overgave streeft Mark steeds een goede en rechtvaardige oplossing na: de schade van zijn cliënt dient volledig te worden vergoed. Om dit te bereiken koppelt Mark kennis, vechtlust en juridische creativiteit aan heldere communicatie.

Komt Mark er onderling niet met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij uit, dan schuwt hij gerechtelijke procedures niet.

Tevens maakt Mark deel uit van de vakgroep ondernemingsrecht. Hij adviseert en ondersteunt onze cliënten bijvoorbeeld over aansprakelijkheden, het (niet) deugdelijk nakomen van verbintenissen en de uitleg van overeenkomsten.

Mark verzorgt geregeld juridische presentaties en workshops op zijn vakgebied.

De postacademische specialisatieopleiding ‘Grotius Personenschade’, gericht op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, heeft Mark met succes afgerond.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) | Lid Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) | Lid ondernemersvereniging

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Mark van Raak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Letselschaderecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | raak@rijppaert-peeters.nl

Bedachtzaam, empathisch en vindingrijk. Bij mij is uw zaak in uitstekende handen.

Nederlandse Orde van Advocaten keurmerk
letselschade advocaten keurmerk