rijppaert peeters logo

Romana is in juli 2016 afgestudeerd in het Nederlands recht, accent strafrecht en privaatrecht, aan Tilburg University. Zij schreef haar scriptie over herstelgerichte dienstverlening bij letselschade in het aansprakelijkheidsrecht. Tijdens haar studie heeft zij zich actief ingezet voor de juridische faculteitsvereniging en heeft zij door middel van diverse stages kennis gemaakt met de rechtspraak en de advocatuur.

Sinds november 2016 is Romana aan ons kantoor verbonden. Zij maakt deel uit van de vakgroep Letselschade. Dagelijks houdt zij zich bezig met zaken betreffende verkeers- en bedrijfsongevallen, schadevorderingen voortvloeiende uit strafrechtelijke feiten en medische fouten.

Dergelijke zaken hebben vaak een grote impact op het leven van benadeelden. Het menselijke aspect in deze zaken is hetgeen wat Romana erg aanspreekt. Zij vindt het daarbij belangrijk dat benadeelden krijgen waar ze recht op hebben, dat zij worden geholpen bij het ‘opboksen’ tegen ‘grote’ verzekeraars en dat benadeelden zich vooral kunnen richten op hun herstel.

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Romana van der Leij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Letselschaderecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | leij@rijppaert-peeters.nl

Benadeelden moeten krijgen waar ze recht op hebben, zowel qua rust als geld. Met mijn persoonlijke, maatgerichte en heldere aanpak zorg ik daarvoor.