rijppaert peeters logo

Sophia heeft in december 2018 de Master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University afgerond. Gedurende haar master heeft zij met name civielrechtelijke vakken gevolgd, maar ook een aantal strafrechtelijke vakken.

Tijdens haar studie heeft Sophia ervaring opgedaan in de advocatuur door stages te lopen bij verschillende advocatenkantoren. Ook is zij gedurende haar studie maatschappelijk betrokken geweest door zich in te zetten voor een Rechtswinkel.

Sinds maart 2019 is Sophia aan ons kantoor verbonden, waarbij zij zich met name richt op het vastgoed- en ondernemingsrecht.

Contact | lagidse@rijppaert-peeters.nl

Ik ga voor het maximaal haalbare in iedere zaak.