rijppaert peeters logo

Huib is in 2015 in het arbeidsrecht en het privaatrecht afgestudeerd en sindsdien aan ons kantoor verbonden.

Hij richt zich voornamelijk op het arbeidsrecht, waar zijn interesse al geruime tijd naar uit gaat. Zo is Huib gedurende zijn studie werkzaam geweest als student-assistent bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van Tilburg University en publiceert hij met enige regelmaat artikelen in arbeidsrechtelijke vaktijdschriften.

Huib’s arbeidsrechtelijke scriptie is in 2016 bekroond met de Fase-scriptieprijs.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid alumnicommissie studentenmedezeggenschapsfractie Vrijspraak | Lid Activiteitencommissie Jonge Balie Breda-Middelburg | Lid Evenementencommissie tennisvereniging BLTV

Publicaties

  • Bijgedragen aan: J. van Drongelen en A. van Drongelen, Het minimumloon gebundeld (Thema’s Arbeid & Recht, deel 11), Zutphen: Uitgeverij Paris 2018
  • H.C.M. de Kort, De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017

Contact | kort@rijppaert-peeters.nl