rijppaert peeters logo

Huib is in 2015 in het arbeidsrecht en het privaatrecht afgestudeerd en sindsdien aan ons kantoor verbonden. Hij richt zich voornamelijk op het arbeidsrecht.

Naast zijn werk als advocaat is Huib momenteel als docent verbonden aan Tilburg University. Hij geeft zowel hoor- als werkcolleges Arbeidsrecht aan studenten van de BSc Personeelswetenschappen. Verder heeft Huib diverse artikelen gepubliceerd in arbeidsrechtelijke vaktijdschriften. Huib’s arbeidsrechtelijke scriptie is in 2016 bekroond met de Fase-scriptieprijs en uitgegeven in boekvorm.

Een laagdrempelige en praktische aanpak staat bij Huib voorop. Op die manier kan namelijk veelal de beste en snelste oplossing in een zaak worden bereikt. Indien nodig schuwt hij de gang naar de rechter echter niet. In dat geval doorgrondt hij een zaak nauwkeurig.

Tot slot is Huib betrokken bij verschillende verenigingen en organisatie in zijn geboorteplaats Breda en Oosterhout.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Docent Arbeidsrecht aan Tilburg University | Lid Oosterhoutse Tafelronde 145 | Lid Evenementencommissie tennisvereniging BLTV | Lid Lustrumcommissie Jonge Balie Breda-Middelburg | Vrijwilliger Stichting Rechtswinkel Oosterhout

Publicaties

  • Bijgedragen aan: J. van Drongelen en A. van Drongelen, Het minimumloon gebundeld (Thema’s Arbeid & Recht, deel 11), Zutphen: Uitgeverij Paris 2018
  • H.C.M. de Kort, De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Huib de Kort heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | kort@rijppaert-peeters.nl

Standvastig, stressbestendig en ik ga alleen voor de beste oplossing in iedere zaak.