Jeroen Schipperen

In december 2017 heeft Jeroen de master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University afgerond. Hij is afgestudeerd in de richting privaatrecht, waarbij hij zich met name heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Jeroen heeft gedurende zijn studie ervaring opgedaan binnen de advocatuur en heeft zich ook een jaar lang ingezet in de universitaire medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft hij diverse functies bekleed binnen de juridische faculteitsvereniging.

Sinds april 2018 is Jeroen aan Rijppaert  & Peeters Advocaten verbonden. Hij is voornamelijk werkzaam op het gebied van arbeidsrecht.
Met enthousiasme en betrokkenheid bereiken wij samen het beste resultaat.

- Jeroen Schipperen

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neem gerust contact op.

Schipperen@rijppaert-peeters.nl