rijppaert peeters logo

Hans heeft zijn rechtenstudie afgerond in 1991 (Universiteit van Amsterdam). In het kader van zijn afstuderen heeft hij tevens gestudeerd aan de economische faculteit. Alvorens in dienst te treden bij Rijppaert & Peeters Advocaten is Hans enige tijd werkzaam geweest in de accountancy. Hans is advocaat sinds 1996.

Hij heeft specialisatieopleidingen afgerond op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht (INSOLAD/Grotius) en wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen. Hans is een breed georiënteerde ondernemingsrechtadvocaat en adviseur.

Hans is zeer actief binnen Lawrope, het internationale samenwerkingsverband van advocaten waarvan ons kantoor deel uitmaakt.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid van Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) | Treasurer Lawrope | NL2025 | Adviseur van diverse  culturele en maatschappelijke organisaties.

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Hans de Crom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

–           Insolventierecht

–           Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | crom@rijppaert-peeters.nl

 Hans is resultaatgericht en koersvast in complexe zaken.