rijppaert peeters logo

Hans heeft zijn rechtenstudie afgerond in 1991. In het kader van zijn afstuderen heeft hij tevens gestudeerd aan de economische faculteit. Alvorens in dienst te treden bij Rijppaert & Peeters Advocaten is Hans enige tijd werkzaam geweest in de accountancy.

Hij heeft specialisatieopleidingen afgerond op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht (INSOLAD/Grotius) en wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Dat maakt Hans ook een uitstekend raadgever voor organisaties die in financieel zwaar weer verkeren.

Hans is zeer actief binnen Lawrope, het internationale samenwerkingsverband van advocaten waarvan ons kantoor deel uitmaakt.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid van Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) | Penningmeester Lawrope | Voorzitter Winkelstad Oosterhout

Contact | crom@rijppaert-peeters.nl

Hans de Crom

 Hans is resultaatgericht en koersvast in complexe zaken.