rijppaert peeters logo

Barry is in 2008 in het Nederlands recht en het notarieel recht afgestudeerd. Na anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest als kandidaat-notaris is hij begin 2010 in dienst getreden bij Rijppaert & Peeters als advocaat.

Met zijn notariële achtergrond richt Barry zich voornamelijk op het erfrecht en op het ondernemingsrecht. Deskundige rechtsbijstand wordt op erfrechtelijk gebied verleend aan onder meer erfgenamen, executeurs, schuldeisers en legitimarissen. Niet alleen valt daarbij te denken aan de advisering omtrent de juiste erfrechtelijke keuzes, maar ook discussies tussen erfgenamen en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. Voorts is Barry zelf benoembaar tot vereffenaar en dat maakt hem tevens een goede sparringspartner als u bij testament bent benoemd tot executeur of afwikkelingsbewindvoerder.

Naast het erfrecht legt Barry zich tevens toe op het ondernemingsrecht. De jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk heeft er toe geleid dat Barry u met raad en daad kan adviseren en ondersteunen in de onverhoopte situatie waarin uw onderneming in zwaar weer komt te verkeren of wanneer u wordt aangesproken als bestuurder van een onderneming.

Voorts maakt de combinatie tussen het erf- en ondernemingsrecht Barry bovendien tot een ideale sparringspartner wanneer de opvolging van uw onderneming op de agenda staat.

Andere vraagstukken waarmee Barry zich bezighoudt zijn bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement, het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden en het niet (deugdelijk) nakomen van verbintenissen.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Lid Vereniging Sport en Recht | Lid Vereniging Jonge Insolventie Recht Advocaten (JIRA) | Lid Junior Kamer Oosterhout | Diverse bestuursfuncties bij verenigingen/stichtingen

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Barry Bogaarts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

–           Erfrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact | bogaarts@rijppaert-peeters.nl

Met mijn kennis, betrokkenheid en rust ben ik jouw ideale belangenbehartiger.