Stiefmoeder vs. de eigen kinderen, wie gaat er met de nalatenschap vandoor?

Het klinkt als een slecht sprookje. De boze stiefmoeder gaat er met de nalatenschap van vader van door en de eigen kinderen hebben het nakijken. In onze erfrechtpraktijk zien we echter dat dit slechte sprookje werkelijkheid kan worden en dat de eigen kinderen voor een onaangename verrassing komen te staan.

 

Voorbeeld

Vader is gescheiden met zijn eerste vrouw en stapt vijf jaar later opnieuw in het huwelijksbootje. Uit zijn eerste huwelijk heeft vader een zoon en ook zijn nieuwe vrouw heeft uit een eerder huwelijk al een zoon. Hoewel de verhoudingen binnen de familie bij leven van vader prima waren, komt daarin verandering na zijn overlijden.

 

Welke mogelijkheden had vader om bij leven iets te doen ter voorkoming van problemen binnen de familie en welke opties heeft zijn zoon nog na zijn overlijden?

 

Hoe zat het ook al weer?

In de situatie dat vader geen testament heeft opgemaakt of in zijn testament voor een wettelijke verdeling heeft gekozen, is de situatie zo dat de volledige nalatenschap bij de stiefmoeder komt te liggen. De zoon moet genoegen nemen met een niet opeisbare vordering op zijn stiefmoeder en deze vordering is in beginsel pas opeisbaar als stiefmoeder komt te overlijden. De positie van het eigen kind is in deze situaties dus weinig rooskleurig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat vader hier bewust voor heeft gekozen. Raadzaam is dan wel dat vader deze wens vast laat leggen. Het kan maar duidelijk zijn en zo bespaart vader zijn erfgenamen (mogelijk) een hoop narigheid.

 

Vader had er ook voor kunnen kiezen om zijn zoon tegemoet te treden. In een op te maken testament had hij de wettelijke verdeling buiten toepassing kunnen verklaren en had hij zijn zoon, stiefmoeder en eventueel ook zijn stiefzoon kunnen benoemen tot zijn erfgenamen (bv ieder voor gelijke delen). Een andere optie voor vader was om aan zijn zoon een aanzienlijk legaat achter te laten. Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden om de zoon te bevoordelen.

 

Bescherming van de kinderen

Voor zover niet uitgesloten bij testament kent de wet de zoon ook nog een bepaalde mate van bescherming. Teneinde het stief familie gevaar te beperken, kent de wet de zoon onder bepaalde omstandigheden wilsrechten toe. Zo kan de zoon bijvoorbeeld op basis van artikel 4:21 BW verlangen dat er bepaalde goederen uit de nalatenschap aan hem worden overgedragen (met een waarde van ten hoogste zijn vordering). Het grote voordeel voor de zoon is dat hij via de weg toch de eigendom verkrijgt over goederen uit de nalatenschap van zijn vader. Wel kan het zo zijn dat de stiefmoeder van die goederen het vruchtgebruik behoudt tot het moment dat zij komt te overlijden. Zeker wanneer de stiefmoeder nog een stuk jonger dan vader was, kan het dus zo maar eens lange tijd duren vooraleer de zoon die goederen daadwerkelijk onder zich heeft.

 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de positie van het eigen kind ten opzichte van de stiefmoeder in beginsel weinig rooskleurig is. Er zijn echter diverse mogelijkheden – zowel voor vader als voor het kind – om deze positie te verbeteren. Raadzaam is in ieder geval dat wanneer u opnieuw in het huwelijksbootje stapt dat er rekenschap wordt gegeven van de erfrechtelijke gevolgen die dit huwelijk met zich meebrengt.

 

 

GRATIS SPREEKUUR VOOR AL UW ERFRECHTELIJKE VRAGEN

Teneinde de drempel naar de advocatuur voor u als particulier en/of ondernemer zo laag mogelijk te houden, biedt Rijppaert & Peeters Advocaten u de mogelijkheid uw erfrechtelijke vragen tijdens een gratis spreekuur voor te leggen aan erfrecht advocaat mr. Barry Bogaarts. U bent daarvoor welkom op het kantoor van Rijppaert & Peeters Advocaten aan de Heuvelstraat 10 te Oosterhout of het kantoor van de DeZaakBreda aan de Keizerstraat 11 te Breda.

 

Tijdens het spreekuur kunt u met al uw vragen op het gebied van het erfrecht terecht. Uw vragen worden persoonlijk met u besproken en beoordeeld wordt welke juridische mogelijkheden u heeft.

 

Indien u gebruik wenst te maken van het gratis spreekuur verzoeken wij u vriendelijk om u via email (info@rijppaert-peeters.nl) aan te melden met daarbij een korte omschrijving van uw vraag en vermelding van uw contactgegevens. Vervolgens zal in overleg met u een afspraak worden ingepland.

Reageren is niet mogelijk.