Slachtoffers van ‘een doodschop’ op het voetbalveld nagenoeg altijd succes in de rechtbank

In het geval van sport- en spelsituaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel (1). Uit de rechtspraak blijkt dat deelnemers aan sport of spel – tot op zekere hoogte – gevaarlijke, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte en/of slecht gecoördineerde gedragingen van elkaar moeten kunnen verwachten. Als deelnemer van een sport- en spelsituatie aanvaard je een verhoogd risico op ‘roekeloze’ acties van de ander, stevig spel en blessures. Dit wil echter niet zeggen dat binnen een sport- en spelsituatie zomaar alles is toegestaan. Het op onrechtmatige wijze toebrengen van schade kan de dader zogezegd duur komen te staan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat iemand die de tegenstander op het voetbalveld een ‘doodschop’ geeft, niet weg komt met enkel een rode kaart. Als het slachtoffer letsel heeft en bij de rechter een schadeclaim indient, wint het slachtoffer namelijk nagenoeg altijd.

Een bekende zaak op dit gebied betreft het voorval dat zich circa veertien jaar geleden afspeelde. Toenmalig Go Ahead Eagles-speler Niels kokmeijer werd tijdens een voetbalwedstrijd ‘in elkaar geschopt’ door Sparta-speler Rachid Bouaouzan. Gesproken wordt wel over ‘the hardest foul in soccer history’. Op 17 december 2004 werd Niels Kokmeijer door Rachid Bouaouzan zo hard onderuit gehaald dat hij een dubbele breuk in zijn rechterbeen opliep. Niels Kokmeijer werd diverse keren geopereerd, maar bleek dermate ernstig gewond dat hij moest stoppen met voetballen. Zowel procedures voor de strafrechter als de civiele rechter als de arbitragecommissie van de KNVB volgden, waarin Niels Kokmeijer steeds won.

Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC), dat aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijkt, heeft recent onderzoek gedaan naar rechtszaken uit de afgelopen veertien jaren (tot en met augustus 2018), waarbij een slachtoffer van een zware overtreding een schadeclaim indiende (2). Uit het onderzoek blijkt dat, sinds de zaak Kokmeijer, het slachtoffer altijd won als de tegenstander een rode kaart bleek te hebben gekregen. Zijdens het AIC wordt in dat kader opgemerkt dat in de uitspraken was te zien dat de rechter de rode kaart ziet als een bewijs voor opzet. Er wordt in dat kader ook wel gesproken van ‘opzettelijk geweld naar een tegenstander’.

Wat daarnaast opviel, zo blijkt uit het onderzoek, was dat het om relatief weinig zaken ging. Het AIC heeft slecht dertien van zulke zaken kunnen vinden, waarin een voetballer na een zware overtreding een rechtszaak begon, ook als géén rode kaart was uitgedeeld. Dat terwijl er jaarlijks zo’n 8000 blessures ontstaan door tackles. “Daar zitten vast meer rode kaarten bij. Als je ziet dat je zo’n zaak altijd wint, verrast het mij hoe weinig slachtoffers naar de rechter stappen”- aldus Simon den Hollander van het AIC. Eén keer won het slachtoffer zelfs een zaak waarin ‘de schopper’ géén rode kaart had gekregen. De enige zaak met letsel en een rode kaart die in hoger beroep werd verloren door het slachtoffer, was een incident van vóór de bekende Niels Kokmeijer-zaak.

Opgemerkt dient te worden dat indien ‘een schopper’ schadevergoeding dient te betalen aan het slachtoffer, welke vergoeding hoog op kan lopen, vaak niet verzekerd is en de schade derhalve zogezegd uit eigen zak dient te betalen. In dergelijke gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekeraar zich vaak in beginsel – al dan niet terecht – op het standpunt stellen dat zij geen dekking bieden daar sprake is van opzet.

Wilt u advies omtrent het bovenstaande, wilt u een claim indienen of hebt u andere vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze specialisten van de Vakgroep Aansprakelijkheid en Letselschade.

(1) Mijn collega mr. Van Raak schreef hierover reeds een blog op 21 oktober 2017.
(2) Artikel BN De Stem d.d. 7 december 2018.

Reageren is niet mogelijk.