Schadevergoeding na ballonlanding in weiland?

Ballonvaarders kunnen hun landingsplaats vooraf vaak moeilijk bepalen, zij zijn immers afhankelijk van de wind. Hierdoor belanden luchtballonen geregeld op andermans grond. Veelal volstaat een presentje aan de eigenaar van de grond en vormt dit zodoende weinig problemen. Indien de eigenaar van het stuk grond door de luchtballon schade lijdt, ligt dit echter anders. Dit laatste was het geval in de zaak waarover de rechtbank Utrecht zich 13 februari 2019 heeft uitgelaten.

Op 5 augustus 2014 is een luchtballon, met daarin veertien passagiers, na een ballonvaart geland in een weiland horend bij de woning van de betreffende eigenaar. Daarbij heeft het landingsproces enige tijd geduurd: de ballon was geland, steeg daarna weer op om vervolgens nog eens te landen op een gunstigere plaats.

De paarden van de eigenaar stonden op dat moment in het weiland. Enkele paarden zijn ten gevolge van de grote ballon, het lawaai van de gasbranders en de drukte van de mensen enorm in paniek geraakt. Zo raakte een Friese merrie door het voorval blijvend kreupel. Een springpaard kwam er nog slechter vanaf; het paard was dusdanig angstig geworden dat de eigenaar het heeft moeten laten euthanaseren.

Hierop heeft de eigenaar de organisatie die de ballonvaart organiseerde aansprakelijk gesteld voor zijn schade. Hij vorderde een bedrag van bijna € 14.500,00 aan schadevergoeding.

Aan de rechtbank lag de vraag voor of de organisatie van de ballonvaart door het landen van de luchtballon op het weiland onrechtmatig heeft gehandeld jegens de eigenaar. Indien het antwoord hierop bevestigend luidt, komt de geleden schade in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

De rechter heeft geoordeeld dat de organisatie zonder toestemming in het weiland is geland, hetgeen een inbreuk vormt op het eigendomsrecht. Ook acht de rechter een landing met een grote luchtballon in een weiland waar paarden staan (met alle risico’s van dien) in strijd met de zorgvuldigheid die het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer voorschrijft. De landing op de grond van de eigenaar wordt zodoende gekwalificeerd als een onrechtmatige daad.

De aangesproken organisatie heeft zich ter verdediging beroepen op de zogeheten Gedragscode Ballonvaart. In deze Gedragscode is onder meer  bepaald dat een ballon overal mag landen, omdat hij door de luchtvaartweg is ontheven van de verplichting om te landen op een vliegveld. De rechter stelt evenwel dat deze afspraken niet boven de wet gaan: zij kunnen het eigendomsrecht zoals geregeld in de wet niet beperken. De Gedragscode is zogezegd geen vrijbrief om zonder toestemming zomaar gebruik te maken van de grond van iemand anders. Van enige toestemming was in deze zaak geen sprake.

Kortom; volgens de rechter heeft de organisatie onrechtmatig gehandeld jegens de eigenaar, waarop de gevorderde schadevergoeding werd toegewezen.

Deze blog is geschreven door mr. Lisanne Jansen, advocaat bij Buro Letselschade. Buro Letselschade is een label van Rijppaert & Peeters Advocaten.

Reageren is niet mogelijk.