Schade veroorzaakt met een hip vervoermiddel? Wat nu? Ben ik verzekerd?

Hippe vervoersmiddelen zijn populair. Op een hoverboard, elektrisch skateboard en/of airweel kun je je snel en gemakkelijk verplaatsen. Met een hoverboard o.i.d. mag echter eigenlijk niet op de openbare weg (waaronder ook stoep of fietspad), doch alleen op eigen terrein, worden gereden. Toch zien we de hippe vervoersmiddelen steeds vaker terug in het verkeer. Helaas gaat dit echter nogal eens fout. Ieder jaar gebeuren nog steeds vele ongelukken met hoverboards en andere hippe vervoersmiddelen. Wat nou als u op of met uw hoverboard schade veroorzaakt bij een ander? Bent u hiervoor wel verzekerd?

Uit een recent onderzoek van de intermediaire vergelijkingssite ‘Independer’ blijkt dat kinderen en/of (jeugdige) volwassenen die zich met voormelde hippe vervoersmiddelen verplaatsen, vaak niet verzekerd zijn als zij schade bij een ander/een ongeval veroorzaken.

Verzekeraars gebruiken sterk uiteenlopende voorwaarden als het gaat om de vraag in hoeverre de aansprakelijkheid bij schade met onder andere hoverboards is gedekt. Er worden verschillende eisen gesteld en er bestaat soms zelfs ruimte voor interpretatie van de voorwaarden. Uit het onderzoek blijkt voorts dat zelfs een derde van de verzekeraars (waaronder bijvoorbeeld ASR)  géén aansprakelijkheidsdekking biedt voor schade veroorzaakt met of door een hoverboard.

Ook zijn er verzekeraars die eisen stellen aan de snelheid van het hippe vervoersmiddel. ABN AMRO noemt een maximum snelheid van 16 km/u en Reaal een maximumsnelheid van 6 km/u. Indien voormelde snelheid kan worden overschreden, is geen sprake van aansprakelijkheidsdekking.

Opvallend is daarnaast dat ook verschil bestaat in de aanduiding van een hoverboard o.id. Zo worden de vervoersmiddelen door bijvoorbeeld ZLM aangemerkt als kinderspeelgoed, waardoor een volwassene kan worden uitgesloten van dekking.

Ten slotte zijn er verzekeraars die concreet aangeven dat alleen dekking wordt geboden indien sprake is van schade op eigen terrein. Op de openbare weg ben je dan niet verzekerd.

Al met al kan in het kader van de aansprakelijkheidsdekking bij schade/een ongeval met een hip vervoersmiddel geen volledige duidelijkheid worden verschaft.

Hebt u thuis een hoverboard, elektrisch skateboard, airweel of ander hip vervoersmiddel? Check dan dus uw aansprakelijkheidsverzekering.

Hebt u vragen hieromtrent? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze advocaten.

Meer informatie over elektrische vervoersmiddelen? Klik dan hier.

Reageren is niet mogelijk.