Schade door toedoen van een dier; is de bezitter het haasje?

Bent u gebeten door een hond? Aangevallen door een kat? Getrapt door een paard? Of hebt u op enig andere wijze letsel opgelopen door het toedoen van een dier? Dan kunt u mogelijk de bezitter van het dier aansprakelijk stellen voor de geleden en nog te lijden schade. Wanneer is dit het geval?

Hoe het zit met de aansprakelijkheid van dieren laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat meneer X eigenaar is van een hond. De hond zit buiten in de tuin, als de postbode langskomt voor de post. De hond bedenkt zich geen moment, rent op de postbode af en bijt hem vol in zijn arm. Het gevolg; letsel aan de pols. Kan de postbode meneer X aanspreken?

In ons Burgerlijk Wetboek is een artikel (6:179 BW) opgenomen dat specifiek gaat over de aansprakelijkheid voor dieren. Er geldt een zogeheten risicoaansprakelijkheid. Dit betekent kort gezegd dat de bezitter van het dier het risico loopt aansprakelijk te worden gehouden voor de schade die een ander door toedoen van een dier lijdt, zonder dat sprake is van schuld of verwijt aan de kant van de bezitter zelf. Het moet dan wel gaan om de eigen activiteit van het dier. Oftewel; het gaat hierbij om het onberekenbare element dat in de eigen energie van het dier besloten ligt.

Een bezitter is in beginsel dus aansprakelijk voor de ontstane schade. Deze aansprakelijkheid vloeit simpelweg voort uit zijn hoedanigheid van bezitter. In casu betekent dit dus dat de postbode meneer X in principe kan aanspreken voor de schade die is ontstaan door het letsel aan de pols.

Onder omstandigheden kan dit echter anders zijn. Op grond van de wet is de bezitter namelijk niet aansprakelijk indien “aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad”.  Wat wordt precies met deze zinsnede bedoeld?

Indien we dit toepassen op de zojuist aangehaalde casus, dan zou de vraag moeten worden gesteld of meneer X, op grond van onrechtmatige daad, aansprakelijk zou zijn wanneer hij het dier in zijn macht zou hebben gehad. Met andere woorden; bekeken moet worden of meneer X aansprakelijk zou zijn indien hij zelf bevel zou hebben gegeven tot het bijten van de postbode. Dit laatste zal naar alle waarschijnlijkheid wel het geval zijn, zodat meneer X aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die is ontstaan na het ongeval.

Stel dat het in casu niet gaat om een postbode, maar om een gewapende inbreker. Indien meneer X opdracht zou hebben gegeven tot het bijten van de inbreker, dan zou meneer X wellicht een beroep kunnen doen op noodweer(exces). Indien dit beroep slaagt, dan is hij niet aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad en zodoende kan hij dan ook niet aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 6:179 BW.

Hebt u vragen ten aanzien van het vorenstaande? Neemt u dan gerust contact op met een van onze specialisten van Buro Letselschade.

 

 

Reageren is niet mogelijk.