Privacy slachtoffer prevaleert boven belang verzekeraar op inzien medisch rapport

Bevinden een slachtoffer en een verzekeraar zich in een onderhandelingsfase, dan heeft de dossierbehandelaar van de verzekeraar niet bij voorbaat recht op het inzien van een medisch expertiserapport. Het recht op privacy van de benadeelde weegt dan zwaarder dan het belang van de verzekeraar. Dit heeft de rechtbank Rotterdam, bij uitspraak van 24 oktober 2018, bevestigd.

Zodra de aansprakelijkheid vast komt te staan, volgt normaal gesproken een onderhandelingsfase waarin het slachtoffer en de verzekeraar (van de aansprakelijke partij) in overleg treden over de omvang van de schadevergoeding. Aangezien de medische gevolgen van het ongeval c.q. de fout niet altijd direct helder zijn, komen partijen – gedurende de onderhandelingsfase – met regelmaat overeen dat een onafhankelijk medisch onderzoek zal worden verricht. Een expertiserende arts stelt dan een rapport op, aan de hand waarvan de bestaande discussies dienen te worden beslecht.

Hoewel in een dergelijk expertiserapport medische gegevens worden verwerkt, dringen behandelaars van verzekeraars vaak aan op het (ook) mogen inzien van het betreffende rapport. Vanuit verzekeraarszijde wordt betoogd dat hiertoe een recht bestaat. De rechtbank heeft nu bevestigd dat dit, gedurende de onderhandelingsfase, niet het geval is. Van een slachtoffer mag niet worden verlangd dat hij een expertiserapport ook beschikbaar stelt aan de behandelaar van de verzekeraar.

Uiteraard nemen beide medisch adviseurs – zowel de adviseur van het slachtoffer als de adviseur van de verzekeraar – wel kennis van een expertiserapport. Zij zijn evenwel gebonden aan een beroepsgeheim.

Bent u geconfronteerd geraakt met een ongeval en/of een fout en lijdt u hierdoor schade, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met één van de gespecialiseerde aansprakelijkheidsrechtadvocaten van Buro Letselschade.

Reageren is niet mogelijk.