Op ‘creatieve’ wijze sporten? Let ook tijdens de corona-crisis op voor letsel en aansprakelijkheid!

De sportscholen zijn gesloten en men gaat op zoek naar creatieve en alternatieve manieren om fit te blijven. De schappen in de sportwinkels met sportartikelen om thuis te sporten worden ‘leeggekocht’, work-outs zijn live te volgen via social media, iedereen lijkt bewuster met (gezonde) voeding bezig te zijn dan ooit, binnen de RIVM-richtlijnen wordt op balkons, op dakterrassen, in tuinen en in parken met elkaar gesport en men kan niet wachten om, zodra de coronacrisis voorbij is, dan wel na versoepeling van de RIVM-richtlijnen, weer hun sport op te pakken en weer alle sporten te kunnen gaan beoefenen. Toch zijn sport- en spelsituaties niet zonder risico.

In de blog van mijn collega Mark van Raak van 21 oktober 2017[1] werd reeds ingegaan op dit thema, waarin kort gezegd werd aangegeven dat binnen de lijnen van het sportveld (in een zogenoemde sport- & spelsituatie) meer geoorloofd is en meer toegelaten wordt dan daarbuiten, maar dat dat niet betekent dat deelnemers onrechtmatig jegens elkaar kunnen handelen. “Ook bij sport- en spelsituaties bestaat namelijk geen vrijbrief om op onrechtmatige wijze schade aan een ander toe te brengen.”

Recent (dinsdag 24 maart jl.) is een uitspraak (van diezelfde dag) gepubliceerd van het gerechtshof Den Haag.[2] In deze zaak ging het om de vraag of sprake is van (mede)aansprakelijkheid voor de schade van ‘appellante’, omdat ‘geïntimeerde’ haar (veel) te hard en/of onverwacht had geduwd toen zij als cursist deelnam aan een soort (zeer fysiek) weerbaarheidsprogramma. Appelante is achterover gevallen, ten gevolge waarvan zij ernstig polsletsel (meer specifiek: twee gebroken polsen) en een gekneusd stuitje had opgelopen.

Uiteindelijk werd in voormelde zaak geoordeeld dat van een sport- en spelsituatie geen sprake was, omdat de training niet als sport of spel viel te kwalificeren. De deelnemers aan de training waren allen professionals. Volgens het Hof heeft de kantonrechter echter wel terecht geoordeeld dat ‘geïntimeerde’ niet harder mocht duwen dan ‘appellante’, in die setting, redelijkerwijs behoefde te verwachten.

Het hof verklaart uiteindelijk voor recht dat ‘geïntimeerde’ aansprakelijk is voor de door  ‘appellante’ geleden en nog te lijden schade. Ook wordt nog ingegaan op de vraag of ‘appellante’ eigen schuld heeft door het dragen van skisokken (en geen schoenen). Het hof is uiteindelijk van oordeel dat het beroep op eigen schuld niet slaagt.

Daarnaast zorgde de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 januari van dit jaar nog voor veel ophef.[3] Een voetballer liep tijdens een voetbalwedstrijd een zware blessure op, die uiteindelijk heeft geleid tot het verlies van het linker onderbeen. In hoger beroep oordeelde het hof, net als de rechter in het deelgeschil, dat de blessure is veroorzaakt door een overtreding van de tegenstander, maar dat van een onrechtmatige daad geen sprake is. De voetballer krijgt derhalve geen schadevergoeding.

Wat deelnemers aan sport- en spelsituaties van elkaar mogen verwachten is (mede) afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van de soort sport/het soort spel dat wordt beoefend. Sport- en spelsituaties zijn niet zonder risico. Als deelnemer van een sport- en spelsituatie aanvaard je een verhoogd risico op ‘roekeloze’ acties van de ander, stevig spel en blessures.

Voor sport- en spelsituaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, maar niet iedere gedraging op het sportveld kan door de beugel en binnen een sport- en spelsituatie is niet zomaar alles toegestaan. Het op onrechtmatige wijze toebrengen van schade kan de veroorzaker zogezegd duur komen te staan. Houd hier dan ook rekening mee. Zowel in de situatie ten tijde van de corona-crisis waarin men op creatieve wijze, uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM, met elkaar deelneemt aan diverse sport- en spelsituaties als in de situatie na deze coronacrisis wanneer wij straks weer alle sporten kunnen gaan beoefenen.

Wilt u advies omtrent het bovenstaande of hebt u andere vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.


[1] De blog van mijn collega is te lezen via: https://www.rijppaert-peeters.nl/de-strijd-na-de-wedstrijd/; volledigheidshalve verwijs ik ook nog naar mijn blog van 17 december, 2018: https://www.rijppaert-peeters.nl/slachtoffers-van-een-doodschop-op-het-voetbalveld-nagenoeg-altijd-succes-in-de-rechtbank/

[2] De volledige uitspraak is te lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:469&showbutton=true

[3] De volledige uitspraak is te lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:319&showbutton=true&keyword=sport+spel

Reageren is niet mogelijk.