Ongeluk in de ballenbak van Småland: is Ikea aansprakelijk?

Voor ouders die rustig willen winkelen in de Ikea is er de mogelijkheid om de kinderen naar kinderopvang “Småland” te brengen. Zo hebben ongetwijfeld ook de ouders van een driejarige peuter gedacht, die haar op 10 juni 2014 in de ballenbak van Småland achterlieten. Voor het meisje liep haar bezoek aan Småland echter minder leuk af dan vooraf gepland.

Naast het meisje waren er nog twee kinderen bij de ballenbak aan het spelen. Op enig moment heeft het ene kindje het andere kindje in de ballenbak geduwd. Hierbij kwam het kindje terecht op het been van het meisje, waardoor zij een gebroken been opliep. De ouders van het meisje hebben ten gevolge hiervan Ikea aansprakelijk gesteld voor alle schade die door het ongeval is ontstaan. Maar is het verwijt richting Ikea terecht? Na een periode van bijna vijf jaar heeft de rechtbank eindelijk duidelijkheid gegeven.

De ouders van het meisje verwijten Ikea onder meer dat onvoldoende toezicht is gehouden bij de ballenbak. Daarnaast zou de ballenbak niet voldoen aan de eisen die men aan een ballenbak mag stellen: in een ballenbak moet men kunnen vallen en moet de vloer voldoende dempend zijn. Ook heeft Ikea het formulier van de spelende kinderen onvolledig door de ouders van het duwende meisje laten invullen. Slechts de naam en leeftijd zijn ingevuld. De ouders van het duwende meisje zijn ook niet door Ikea na het incident erbij gehaald. De ouders van het slachtoffertje konden hierdoor niet zelf de ouders van het duwende meisje traceren en zodoende aansprakelijk stellen.

De rechtbank overweegt allereerst dat op Ikea een zorgplicht rust ten aanzien van de veiligheid van de kinderen. Volgens de rechterbank kan Ikea hierin evenwel geen verwijt worden gemaakt. Immers, in de praktijk is het simpelweg niet mogelijk dat alle aanwezige kinderen tegelijkertijd in de gaten worden houden.

Voor wat betreft de eisen die aan de ballenbak mogen worden gesteld, is de rechtbank van mening dat Ikea, onder meer door het overleggen van veiligheidschecklists, voldoende heeft onderbouwd dat sprake was van een veilige speelomgeving. Daarnaast betreft het onvolledig invullen van het inschrijfformulier geen onrechtmatige handelen. Het inschrijfformulier was namelijk slechts voor intern gebruik bedoeld.

Tot slot heeft de rechtbank kennis genomen van de beelden die zijn gemaakt van het betreffende voorval om te bezien of het meisje onrechtmatig heeft gehandeld jegens het slachtoffertje. Mocht dit het geval zijn, dan zou Ikea de gegevens van de ouders van het duwende meisje aan de ouders van het slachtoffertje moeten verstrekken. Op de beelden is te zien dat Småland een omgeving is waar kinderen onder meer kunnen klimmen en springen. De speeltoestellen in die speelomgeving nodigen daartoe ook uit. De kinderen worden door hun ouders bovendien naar die omgeving gebracht om te spelen. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat sprake is van een zogeheten sport- en spelsituatie. Voor sport- en spelsituaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. In deze gevallen kun je immers gevaarlijke, ondoordachte en/of ongecoördineerde situaties verwachten.

Nu de duw van het meisje geacht wordt onderdeel uit te maken van een spel bij het ballenbak, is de omstandigheid dat het meisje door de duw van het andere kindje letsel heeft opgelopen  volgens de rechtbank slechts te kwalificeren als een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Met andere woorden: een typisch gevalletje van pech, met evenwel zeer nadelige gevolgen voor het slachtoffertje.

Al met al concludeert de rechtbank dat alle door de ouders ingestelde vorderingen moeten worden afgewezen.

Reageren is niet mogelijk.