rijppaert peeters logo

Ons kantoor staat al meer dan 35 jaar letterlijk en figuurlijk middenin de Oosterhoutse gemeenschap. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ook serieus door op allerlei terreinen die gemeenschap te ondersteunen.

Ook op regionaal, nationaal  en internationaal vlak zijn we ons als organisatie bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij stimuleren en faciliteren de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers. Hierdoor zijn zij in staat om nevenfuncties te vervullen bij uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Het merendeel van onze medewerkers heeft dan ook zitting in één of meer besturen van onder meer maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen, sportverenigingen en/of stichtingen.

Wij zetten ons in voor Beursvloer Oosterhout en Betrokken Ondernemers Breda door aan activiteiten mee te werken van goede doelen organisaties in de regio.

Sponsoring

Rijppaert & Peeters biedt ook financiële ondersteuning aan onder meer sportverenigingen, plaatselijke serviceorganisaties etcetera. Wij willen door sponsoring van dergelijke organisaties het maatschappelijke belang voor de samenleving onderschrijven.

Amref

Op internationaal niveau steunen wij Amref Flying Doctors, een organisatie die streeft naar een betere gezondheid van kwetsbare jonge vrouwen in Afrika. Amref werkt samen met de lokale bevolking in Afrika om dat te bereiken.

Basiliek St. Jan de Doper - Oosterhout