Moet een letselschade-uitkering worden verdeeld bij een echtscheiding?

Indien u een ongeval overkomt waarvoor een ander aansprakelijk is, hebt u mogelijk recht op een vergoeding van uw schade. Maar wat gebeurt er met de schadevergoeding als u gaat scheiden? Moet deze bij de echtscheiding worden verdeeld of komt de schadevergoeding volledig aan u toe?

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan zal het antwoord op voormelde vraag afhankelijk zijn van hetgeen in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen.

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd en komt het tot een echtscheiding, dan dient het gezamenlijk (huwelijks)vermogen verdeeld te worden. Tot dit vermogen behoort in principe ook een letselschade-uitkering.  

Echter, indien de letselschade-uitkering verknocht is aan het slachtoffer, dan hoeft deze niet in de verdeling te worden meegenomen. Verknochtheid betekent – kort gezegd – dat een zodanige hechte en persoonlijke band bestaat tussen de echtgenoot en de uitkering dat deze buiten de gemeenschap van goederen valt. Maar wanneer is sprake van verknochtheid?

Een algemeen antwoord kan hier helaas niet op worden gegeven. Zoals vaak in de juridische wereld, is dit namelijk afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. De Hoge Raad heeft hierover aangegeven dat een letselschade-uitkering niet zonder meer verknocht is, maar dat daarvan wel sprake kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de vergoeding (of een onderdeel daarvan) naar haar aard uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon nadelige gevolgen van het ongeval.

Per schadepost zal bekeken moet worden of dit het geval is. Over het algemeen wordt aangenomen dat smartengeld naar haar aard bestemd is om te dienen als compensatie voor leed en dus is afgestemd op de nadelige gevolgen voor die persoon.

Voor materiële schadeposten kan dit anders zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitkering in verband met verlies van arbeidsvermogen indien met dit geldbedrag in het levensonderhoud van beide (voormalige) echtgenoten moest worden voorzien. Ziet de uitkering echter op toekomstige inkomensschade, dan zal de uitkering vaak wel verknocht zijn.

Concluderend zal in het geval van een echtscheiding per schadepost bekeken moeten worden of deze onderdeel is gaan uitmaken van het gezamenlijk (huwelijks)vermogen. Om discussies hierover te voorkomen, raden wij u aan om vergoedingen in letselschadekwestie op een separate bankrekening – die op naam van het slachtoffer staat – te storten en goed te administreren waaraan deze vergoeding wordt besteed.

Hebt u vragen over het voormelde? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Reageren is niet mogelijk.