Mededeling n.a.v. het coronavirus (COVID-19)

Beste relatie,

Naar het zich laat aanzien blijft het coronavirus (COVID-19) zich wereldwijd verspreiden.

Langs deze weg spreken we de hoop en steun uit dat u en uw medewerkers deze uitdagende tijd in goede gezondheid en overigens met zo min mogelijk nadelige gevolgen zullen doorstaan!

Wij hebben bij Rijppaert & Peeters Advocaten en onze labels De Zaak Breda en Buro Letselschade, de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.
Maar daarbij hebben we er natuurlijk ook aan gedacht om ten behoeve van onze clientèle en overige relaties, de gebruikelijke werkzaamheden zo veel mogelijk te continueren.

Voorlopig geldt het volgende:

  • Onze medewerkers zijn in beginsel vanuit huis werkzaam maar zijn te allen tijde in staat om te reageren op uw verzoeken via telefoon, WhatsApp, videoconferentie of e-mail;
  • Onze kantoorlocaties blijven open en behouden een basisbezetting voor spoedeisende zaken;
  • Alle besprekingen en vergaderingen zijn afgelast maar kunnen plaatsvinden via conference calls of videoconferentie;
  • De gerechtsgebouwen zijn gesloten en de meeste zittingen zijn afgelast. Urgente zaken gaan mogelijk wel door.

Gelukkig beschikten wij al over een passende IT-infrastructuur om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening gewoon door kan blijven gaan.
Voor al uw (advies-) vragen, ook over de gevolgen van de corona maatregelen voor uw bedrijfsvoering kunt u dus nog steeds bij ons terecht.

Wij hopen tot slot dat onze inspanningen zullen bijdragen aan het minimaliseren van de sociale en economische gevolgen van COVID-19.

Wij blijven de adviezen en maatregelen van overheidswege volgen en zullen u op de hoogte houden van alle verdere relevante ontwikkelingen in onze sector.

Dank voor uw vertrouwen.

Rijppaert & Peeters Advocaten

Reageren is niet mogelijk.