Mag ik stoppen met het betalen van alimentatie nu mijn inkomen, vanwege de coronacrisis, weg is gevallen?

Ondernemend Nederland verkeert in zwaar weer als gevolg van de intelligente lockdown waarin we momenteel zitten. De maatregelen die getroffen worden gaan steeds verder en grijpen diep in. Talloze bedrijven, zoals restaurants, sportscholen en kappers, maar bijvoorbeeld ook grote winkelketens zijn gedwongen gesloten waardoor meestal een abrupt einde is gekomen aan hun omzet. Andere bedrijven hebben hun omzet aanzienlijk zien slinken. Dit heeft grote financiële gevolgen voor u als werkgever of ZZP-er, maar ook veel werknemers worden zwaar getroffen: er vallen ontslagen en contracten worden niet verlengd. De onzekerheid of in de toekomst nog wel aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan, neemt toe.

Ook alimentatieverplichtingen komen onder druk te staan. Mag u stoppen met betalen of het verschuldigde bedrag wellicht verlagen, nu uw inkomen (grotendeels) is weggevallen?

Het antwoord op deze vraag is ‘nee’. Als er afspraken over de alimentatie zijn gemaakt en deze vastgelegd zijn in een ouderschapsplan of convenant, dan zijn deze afspraken bindend en kunnen niet eenzijdig door een partij worden gewijzigd of terzijde gesteld. Als deze afspraken bovendien door de rechter in een beschikking zijn bekrachtigd of de hoogte van de alimentatie door de rechter is bepaald, kan de alimentatiegerechtigde daarnaast een deurwaarder of het LBIO inschakelen om de rechterlijke uitspraak te executeren en de alimentatie te laten innen. Je krijgt dan een korte termijn om alsnog te betalen. Doe je dat niet dan kan er (loon)beslag gelegd worden, om betaling alsnog af te dwingen. Ook de executiekosten zijn voor rekening van de alimentatieplichtige. De alimentatiegerechtigde moet zich overigens wel realiseren dat als er niks te halen valt, er ook niets betaald wordt. Dat de onderlinge verstandhouding tussen de ex-partners hier bovendien niet beter van zal worden, mag duidelijk zijn.

Wat kan dan wel?

Probeer eerst het overleg aan te gaan met je ex. Stel hem of haar op de hoogte van je financiële  situatie uit en probeer tijdelijke afspraken te maken over verlaging van de alimentatie. Houd daarbij ook in het oog dat je ex vaak voor een groot deel afhankelijk is van deze alimentatie en dat het wegvallen daarvan ook bij haar/hem tot financiële problemen kan leiden. De huidige situatie in verband met het coronavirus is uitzonderlijk en vraagt om meer begrip. Het gaat sowieso pijn doen, maar probeer die pijn dan wat te delen met elkaar. Lukt het om tijdelijke afspraken te maken, leg deze dan wel schriftelijk vast.

Onderling overleg is dus belangrijk. Het alternatief is namelijk om een wijzigingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Dergelijke procedures duren doorgaans al vrij lang; negen maanden tot een jaar is geen uitzondering, maar in verband met de coronacrisis worden momenteel alleen urgente zaken behandeld. Alimentatiezaken vallen daar in beginsel niet onder en deze zullen naar verwachting worden uitgesteld. Op korte termijn biedt dit dus geen oplossing.

Lukt het u niet om samen afspraken te maken, vraagt u dan een advocaat of mediator om advies.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familierechtelijke vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

Reageren is niet mogelijk.