Letsel door een ski-ongeval: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het wintersportseizoen is weer aangebroken! Voor veel mensen reden om op de witte pistes te gaan skiën om daarna de kroegen in te duiken voor de après-ski. Helaas lopen deze vakanties niet voor iedereen altijd even goed af en in het ergste geval moet u zelfs met de welbekende gipsvlucht naar huis. Maar hoe zit het eigenlijk als u betrokken raakt bij een ski-ongeval? Kunt u de schade die u hierdoor lijdt vergoed krijgen?

Skiën (of snowboarden) brengt, zoals bij vele sporten, risico’s met zich mee. Om ongelukken op de skipiste zo veel mogelijk te voorkomen, heeft de Fédération Internationale de Ski (FIS) speciale regels opgesteld die gelden voor iedere skiër. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid zal dan ook rekening worden gehouden met het al dan niet overtreden van deze regels.

De algemene regels die de FIS heeft opgesteld luiden als volgt:

  1. Houd rekening met anderen. Iedere skiër moet zich zo gedragen dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
  2. Beheersen van snelheid en skistijl. Iedere skiër moet te allen tijde kunnen stoppen of uitwijken. De snelheid moet worden aangepast aan de skivaardigheid, de conditie van de piste, de drukte op de piste enzovoort.
  3. Keuze van het spoor. De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
  4. Inhalen. Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
  5. Invoegen en weer verder skiën. Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
  6. Smalle plaatsen. Een skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op een smalle of onoverzichtelijke plaats op de piste te begeven.
  7. Klimmen en lopen. Alleen aan de zijkant van de piste mag een skiër te voet afdalen of klimmen.
  8. Borden en markeringen. Iedere skiër dient de borden en markeringen in acht te nemen.
  9. Verlenen van hulp. Iedereen is verplicht hulp te verlenen.
  10. Legitimeren. Iedereen die zich op de piste bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

Ski-ongevallen kennen veelal een internationaal karakter, nu veel ski-ongevallen plaatsvinden in het buitenland. Daarnaast zijn er vaak mensen van verschillende nationaliteiten op de pistes te vinden. De vraag die zich dan onder andere voordoet, is welk recht van toepassing is op het ongeluk. Als hoofdregel geldt dat het recht van toepassing is van het land waar het ongeluk zich voordoet. Indien het slachtoffer en de veroorzaker evenwel beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben, is het recht van dat land van toepassing. Lijdt bijvoorbeeld een Nederlander door toedoen van een andere Nederlander schade, dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Naar Nederlands recht beoordeelt de rechter het ongeval veelal naar de regels die gelden in sport- en spelsituaties. In sport- en spelsituaties is de veroorzaker van een ongeluk minder snel aansprakelijk dan buiten sport- en spelsituaties. Dit heeft ermee te maken dat deelnemers aan een sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten. Het slechts veroorzaken van een ski-ongeval betekent dus niet dat deze ook automatisch aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, zelfs niet indien een van de skiregels als voormeld is overtreden. Er geldt in dergelijke gevallen immers een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.

Hebt u een ski-ongeval gehad en wenst u geadviseerd te worden over de mogelijkheden tot het verhalen van uw schade? Neemt u dan gerust contact op met een van onze specialisten van Buro Letselschade.

Deze blog is geschreven door mr. Lisanne Jansen.

Buro Letselschade is een label van Rijppaert & Peeters Advocaten B.V.

Reageren is niet mogelijk.