Knallend het nieuwe jaar in: pas op voor vuurwerkletsel

Het nieuwe jaar staat bijna voor de deur! Velen zullen het jaar 2020 inluiden met bubbels, oliebollen en natuurlijk met vuurwerk. Helaas zorgt dit laatste ieder jaar ook voor veel ongelukken. Wat kunt u doen als u onverhoopt slachtoffer wordt van een vuurwerkongeval?

Hoewel er dit jaar een afname was van het aantal slachtoffers van vuurwerkletsel, blijft het aantal mensen dat slachtoffer wordt van vuurwerk groot. Het gaat dan veelal om brandwonden, letsel aan het hoofd, de vingers, de handen of de ogen. Veelal ernstig letsel, waarvan de gevolgen voor het slachtoffer groot kunnen zijn. Onder omstandigheden kan de schade die hierdoor wordt geleden worden verhaald. In welke gevallen kan dit?

Vuurwerkletsel als omstander

Het is mogelijk dat u als omstander gewond raakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. Dat wil niet meteen zeggen dat de persoon die het vuurwerk afsteekt ook aansprakelijk is. Immers, het is algemeen bekend en gebruikelijk dat met de jaarwisseling vuurwerk wordt afgestoken. Gaat u dus naar buiten om naar het vuurwerk te kijken, dan neemt u bewust een bepaald risico.

Dit ligt natuurlijk anders indien degene die het vuurwerk afsteekt onzorgvuldig handelt. Denk hierbij aan het afsteken van vuurwerk te dicht bij de mensenmassa, of aan het afsteken van zelf gemaakt of illegaal vuurwerk. In dergelijke gevallen kan uw schade mogelijk wel worden verhaald. Let wel dat het slachtoffer zal moeten bewijzen dat sprake is van onzorgvuldig handelen. Dit kan bijvoorbeeld via verklaringen van getuigen, overblijfselen van het vuurwerk of via foto’s en filmpjes.

Vuurwerkletsel door gebrekkig vuurwerk

Vuurwerkletsel kan ook worden veroorzaakt door vuurwerk dat een gebrek vertoont. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn indien het vuurwerk op lagere hoogte afgaat dan in de gebruikersinstructies wordt vermeld. Indien sprake is van een gebrek, dan kan mogelijk de fabrikant en/of de leverancier van het vuurwerk worden aangesproken. Ook hier ligt de bewijslast bij het slachtoffer. Het slachtoffer zal dus moeten aantonen dat het vuurwerk gebrekkig is en dat de schade hierdoor is ontstaan.

Uiteraard is het van harte te hopen dat u een gezellig en veilige jaarwisseling zult hebben. Mocht u evenwel onverhoopt toch slachtoffer worden van een vuurwerkongeval en wilt u weten of u de schade die u hierdoor lijdt kunt verhalen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en het allerbeste voor 2020 toe!

Reageren is niet mogelijk.