Kind gewond op school: is de school aansprakelijk?

Een val van een klimrek, een ongeval tijdens de gymles of een mishandeling op het schoolplein: geregeld komen er ongelukken voor op scholen. Indien een kind hierdoor letsel oploopt, kan de school onder omstandigheden voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk worden gehouden. Maar wanneer is sprake van onrechtmatig handelen (of nalaten) van een school?
 
De aansprakelijkheid van scholen wordt doorgaans gegrond op de onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Uit de rechtspraak hieromtrent blijkt onder meer dat op scholen een bijzondere zorgplicht rust. Scholen hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Zodoende moet de school alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om een veilig schoolklimaat te bieden. Hierbij moet gedacht worden aan het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen en het voldoende toezicht houden.
 
De zorgplicht is echter niet onbegrensd. Van scholen kan immers niet het onmogelijke worden verlangd. Een sprekend voorbeeld hiervan is de recente uitspraak van de rechtbank Overijssel van 10 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2755). Een leerling was met twee klasgenootjes aan het spelen bij een putdeksel. De klasgenootjes hielden de putdeksel vast en de leerling keek of er knikkers onder lagen. Toen één van de klasgenootjes zag dat er geen knikkers lagen, gooide hij de deksel dicht. De putdeksel kwam daarbij op de rechterpink van de leerling terecht. Het pinkje moest uiteindelijk worden geamputeerd.
 
De ouders van de leerling hebben de school voor de schade voortvloeiend uit dit ongeval aansprakelijk gesteld. Onder meer voerden zij aan dat er onvoldoende toezicht was gehouden en dat ook de nazorg onvoldoende was. De rechter oordeelde echter anders. De zorgplicht gaat niet zo ver dat op een schoolplein steeds op iedere leerling toezicht kan worden gehouden. Het op een verantwoorde wijze toezicht houden brengt niet de eis met zich mee dat steeds elke gedraging van een kind aanstonds wordt opgemerkt en zo nodig tijdig kan worden gecorrigeerd.
 
Een noemenswaardige zaak waar wél schending van de zorgplicht werd aangenomen, betreft een zaak die door ons kantoor wordt behandeld. In deze zaak, waar – op instructie van de docent – met gevaarlijke voorwerpen werd gegooid, werd door de rechtbank geoordeeld dat een onaanvaardbaar risico was genomen dat vermeden had kunnen worden indien zorgvuldige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zouden zijn getroffen.
 
Concluderend hangt het van vele omstandigheden af of de school aansprakelijk is voor de geleden schade. Per geval zal bekeken moeten worden of de school alles heeft gedaan wat van haar mag worden verwacht.
 
Uiteraard kunnen wij u adviseren over de haalbaarheid van uw vordering in soortgelijke zaken. Schroom niet om hierover vrijblijvend contact op te nemen met één van de gespecialiseerde advocaten van Buro Letselschade!
 
Dit artikel is geschreven door mr. Lisanne Jansen, advocaat bij Buro Letselschade.
Reageren is niet mogelijk.