Jonge automobilist en schade veroorzaakt? Pas op voor langdurige premieverhoging en een slechte naam bij verzekeraars!

Het veroorzaken van schade bij een ander kan iedereen overkomen, maar kan grotere gevolgen hebben dan je in eerste instantie zou denken. Uit een onderzoek van Q&A Insights & Consultancy, in opdracht van Independer, blijkt dat 93% van de jonge automobilisten (18-24 jaar) niet weet dat een schadeclaim hen lang kan blijven achtervolgen. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de onwetendheid omtrent de eigen schade groot is. Zo zijn er jongeren die denken dat zij met een WA-verzekering ook de schade aan hun eigen auto hebben gedekt. Dat is niet het geval! Daar zal in beginsel alleen sprake van zijn met een zogenoemde allriskverzekering.

Veel jongeren denken voorts dat het indienen van een schadeclaim geen gevolgen heeft voor de door hen te betalen premie, zo blijkt uit het onderzoek. De te betalen premie gaat echter vrijwel altijd fors omhoog als je als (jonge) automobilist schade veroorzaakt en hiervoor een schadeclaim indient.

In dit kader is de zogenoemde no-claimkorting van belang. Als je geen claims indient bij je verzekeraar, bouw je korting op ten aanzien van de premie die je dient te betalen. Hoe meer schade-vrije-jaren je opbouwt, hoe hoger de korting.

Wanneer je dan een ‘kleine schade’ rijdt, heeft dit vaak veel grotere gevolgen voor je opgebouwde korting, dan je in eerste instantie zou denken. Meestal ga je direct (veel) meer premie betalen, hetgeen kan oplopen tot meer dan duizend euro op jaarbasis, terwijl het slechts om ‘een kleine schadeclaim’ zou gaan.

In bepaalde gevallen kan het dan ook slimmer zijn om de (bij een ander) veroorzaakte schade zelf te betalen in plaats van hiervoor een claim in te dienen bij je verzekeraar, ondanks dat je daar wel voor verzekerd bent (klik hier voor een rekenvoorbeeld).Daarnaast behoud je, wanneer je de claim niet bij de verzekeraar indient, je eigen opgebouwde schade-vrije-jaren en de daarmee gepaard gaande korting op de door jou te betalen premie.

Jonge automobilisten hebben überhaupt vaak nog maar weinig schade-vrije-jaren opgebouwd. Wanneer je dus schade veroorzaakt, kan dit tot gevolg hebben dat je een zogezegd negatief jarensaldo krijgt. Dit kan weer gevolgen hebben op het moment dat je zogezegd van verzekeraar zou willen switchen. Verzekeraars kunnen jou als (jonge) automobilist met een negatief jarensaldo nog weleens weigeren. Het vinden van een nieuwe verzekeraar kan derhalve lastiger worden wanneer je eerder schade hebt geclaimd.

Ben je van het bovenstaande dus bewust en laat je goed voorlichten omtrent de financiële gevolgen van de keuzes om al dan niet over te gaan tot het indienen van een claim en zet deze financiële gevolgen eerst op een rijtje voordat je uiteindelijk een keuze maakt.

Het lijkt vaak de meest gerede stap te zijn om een claim in te dienen bij de verzekeraar, je bent tenslotte ‘niet voor niets verzekerd’. Dit is echter dus niet altijd de slimste keuze!

Reageren is niet mogelijk.