Inzage medisch dossier gedurende de coronacrisis

Door de grote drukte van de coronacrisis komt het veelvuldig voor dat patiënten naar een andere huisarts moeten dan hun gebruikelijke huisarts. Deze artsen mogen niet altijd het medisch dossier inzien van de patiënt. Hiervoor moet de patiënt namelijk vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven, hetgeen een grote groep patiënten in Nederland op dit moment (nog) niet heeft gedaan. De vraag is evenwel of deze strenge privacyregel in tijden zoals deze nog op gaat.

Zonder inzage in het medisch dossier is het voor huisartsen moeilijk te bepalen of een coronapatiënt een verhoogd risico loopt en naar het ziekenhuis moet of niet. Deze beoordeling dient soms spoedig plaats te vinden. Volgens het kabinet belemmeren de huidige privacyregels thans de snelheid van deze beoordeling. Het kabinet heeft zodoende in samenwerking met onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens, onze privacywaakhond, en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de privacyregels met betrekking tot de inzage van het medisch dossier tijdelijk versoepeld.

Voor de ruim acht miljoen Nederlanders die nog geen keuze hebben gemaakt voor wat betreft het toestaan van het delen van hun medisch dossier, geldt een zogeheten tijdelijke “corona opt-in”. Dit betekent dat de medische gegevens van deze personen vanaf dit moment via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk zijn. Mensen die dit niet willen, kunnen dit aangeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl (opt-out).

In plaats van een expliciete toestemming, wordt dus uitgegaan van een stilzwijgende toestemming. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt deze ‘corona opt-in’ evenwel niet bezwaarlijk, met dien verstande dat de patiënt nog wel ter plekke toestemming moet geven. Volgens de tijdelijke maatregel dient de huisartsenpost zodoende bij raadpleging van de gegevens wel nog mondeling toestemming te vragen aan de patiënt. Dit is slechts anders indien de patiënt niet meer in staat is om zijn of haar wil te uiten. Zonder toestemming mag de huisartsenpost het dossier dus niet inzien.

Het is aan te raden om op dit moment alvast goed na te denken over het al dan niet geven van toestemming. Hebt u bijvoorbeeld eerder al uw toestemming geweigerd, dan kan dat ter plekke niet zo maar ongedaan worden gemaakt. Geef een wijziging dus tijdig door aan uw huisarts.

Reageren is niet mogelijk.