rijppaert peeters logo

Op donderdag 11 juni 2020 organiseren Floris Wubbena en Marielle Wirken een praktijksessie over huur- en verhuur voor zorgaanbieders en verhuurders van zorgvastgoed.

Op het snijvlak van zorg en huur bestaan veel vragen. Hoe moet de samenwerking worden ingericht? Wie sluit een contract voor bewoning van een woning met de zorgbehoevende? Wie is verantwoordelijk voor de nakoming van huurverplichtingen? Kunnen of móeten afspraken tussen zorgaanbieder en verhuurder worden aangepast? Dit is slechts een greep uit de vragen die bestaan bij zowel zorgaanbieders als verhuurders. Anders dan bij verhuurders het geval is, staat bij de zorgaanbieder het leveren van zorg centraal. Dit heeft niet zelden tot gevolg dat sprake is van uiteenlopende visies en er geen sluitende afspraken tot stand komen. Goede afspraken en kennis van het huurrecht zijn evenwel voor beide partijen van onmiskenbaar belang.

Dat is dan ook de reden dat wij specifiek voor zorgaanbieders en verhuurders van zorgvastgoed een praktijksessie over het huurrecht geven. Uiteraard willen wij hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij uw praktijk en dus willen wij de gelegenheid bieden om hiervoor input te leveren. Waar loopt u in de (toekomstige) samenwerking als zorgaanbieder of verhuurder van zorgvastgoed tegenaan?  

De praktijksessie zit fysiek VOL! Gelet op onze live verbinding en onbeperkte ruimte in dat verband is het wel mogelijk om nog snel (digitaal) aan te melden.

Hebben u en/of uw collega’s interesse om deze praktijksessie online bij te wonen? U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier of rechtstreeks per e-mail bij ons (wirken@rijppaert-peeters.nl of wubbena@rijppaert-peeters.nl). Wij zullen u dan tijdig een link doorsturen, zodat u de praktijksessie online live kunt volgen.

Aanmelden Praktijksessie huur- en verhuur voor zorgaanbieders en verhuurders